De danske anlægsentreprenører har fået gang i indtjeningen, og specielt anlægsentreprenørerne med 26-50 ansatte og de største anlægsentreprenører med 100+ ansatte har haft en stigende indtjening i 2021.

Anlægsentreprenørerne, der leverede sløje resultater i 2020, har fået vendt udviklingen i 2021. Aktiviteten er steget væsentligt, og den gennemsnitlige indtjening pr. ansat udgjorde 111 t.kr. i 2021 i forhold til 60 t.kr. i 2020.

Anlægsentreprenørerne med 26-50 ansatte har fået vendt udviklingen fra negativ indtjening på -218 t.kr. pr. ansat i 2020 til 65 t.kr. pr. ansat i 2021. De største anlægsentreprenører med +100 ansatte oplevede også vækst i indtjeningen igen i 2021, og er gået fra en gennemsnitlig indtjening pr. ansat på 91 t.kr. pr. ansat i 2020 til 133 t.kr. pr. ansat i 2021.

”Anlægsentreprenørerne har opnået et primært resultat pr. ansat på 111 t.kr. i forhold til 60 t.kr. i 2020, hvilket blandt andet skyldes, at der har manglet store anlægsprojekter i 2019 og 2020, men nu er markedet blevet bedre.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Soliditetsgraden udgjorde gennemsnitligt 25 procent i 2021, hvilket er et fald på 2 procentpoint i forhold til 2020. Soliditetsgraden falder for alle størrelser af anlægsvirksomheder. Der sker en øget pengebinding som følge af den øgede aktivitet, påpeger Thomas Frommelt.

Stigende overskudsgrad

Overskudsgraden er steget fra 4,6 procent i 2020 til 8,2 procent i 2021. Zoomer man f.eks. ind på de største anlægsentreprenører, ses det, at overskudsgraden er steget væsentligt fra 4,6 procent i 2020 til 8,4 procent i 2021.

”Den nye infrastrukturplan vil i de kommende år være medvirkende til et højere aktivitetsniveau, og vil give bedre planlægningsmuligheder for anlægsentreprenørerne”, siger Thomas Frommelt.

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Anlægsentreprenørerne er den underbranche, som har det laveste afkast af den investerede kapital, der i gennemsnit udgør 4 procent. Det skyldes, at anlægsentreprenørerne har store investeringer i maskiner, men at de ikke har en væsentligt højere indtjening end de øvrige underbrancher. Hos de mindre virksomheder ligger afkastet af investeret kapital lidt højere. For virksomhederne med 5-10 ansatte ligger afkastet af investeret kapital på 20 procent, og for virksomhederne med 11-25 ansatte ligger den på 15 procent.

”Dette skyldes bl.a., at finansielle leasingkontrakter ikke indregnes i balancen, hvilket er tilfældet for de større virksomheder,” bemærker Deloittes ekspert.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story