De danske anlægsentreprenører har haft en mindre tilbagegang i indtjeningen i 2022.

Anlægsentreprenørerne, der leverede flotte resultater i 2021, har oplevet en mindre tilbagegang i 2022. Aktiviteten er faldet lidt, og den gennemsnitlige indtjening pr. ansat udgjorde 105 t.kr. i 2022 i forhold til 111 t.kr. i 2021, der i en årrække var det bedste år.

Det er indtjeningen for de mindste og de største virksomheder, der er faldet i 2022. Det primære resultat pr. ansat for virksomhederne med 5-10 ansatte udgør 95 t.kr. i 2022 i forhold til 120 t.kr. pr. ansat i 2021, og det primære resultat pr. ansat for virksomhederne med 100+ ansatte udgør 88 t.kr. i 2022 i forhold til 133 t.kr. pr. ansat i 2021.

”De største anlægsentreprenører går således fra at have den højeste indtjening pr. ansat i 2021 til at have den laveste indtjening pr. ansat i branchen i 2022.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Anlægsentreprenørerne med 26-50 ansatte, der fik vendt udviklingen fra negativ indtjening i 2020 til positiv indtjening i 2021, har formået at fortsætte den positive udvikling, og er nu den gruppe med den højeste gennemsnitlige indtjening pr. ansat på 160 t.kr. pr. ansat i 2022.

Soliditetsgraden udgjorde gennemsnitligt 47 procent i 2022 i forhold til 25 procent i 2021, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til såvel 2020 som 2021. Det er virksomhederne med 26-50 ansatte, som har oplevet den største forbedring i soliditetsgraden fra gennemsnitligt 0 procent i 2021 til 51 procent i 2022, hvilket primært skyldes, at der i 2021 var flere virksomheder i denne gruppe med en betydelig negativ soliditetsgrad, som nu er bortfaldet. Det er kun virksomhederne med 51-100 ansatte, der har oplevet et fald i soliditetsgraden, fra 65 procent i 2021 til 43 procent i 2022, hvilket skyldes en betydelig stigning i investeringerne og i den bundne kapital i igangværende arbejder og debitorer i 2022.

Der er sket en betydelig vækst i aktiviteten i 2022 for anlægsentreprenørerne, i forhold til særligt 2019 og 2020, og 85 procent af virksomhederne havde overskud i 2022.

Fortsat lavt afkast af investeret kapital

Anlægsentreprenørerne er den underbranche, som har det laveste afkast af den investerede kapital, der i gennemsnit udgør 4 procent. Det skyldes, at anlægsentreprenørerne har store investeringer i maskiner, men at de ikke har en væsentlig højere indtjening end de øvrige underbrancher. Man skal være opmærksom på, at de mindste virksomheder sædvanligvis ikke indregner finansielle leasingkontrakter i balancen, da der ikke er krav om det i henhold til årsregnskabsloven for regnskabsklasse B-virksomheder. Regnskabsklasse C-virksomheder skal foretage indregning af finansielle leasingkontrakter i balancen, dvs. virksomheder der omsætter for mere end 89 mio.kr.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story