SME

Bygge- og anlægsbranchen

Velkommen til Deloittes SME brancheside til bygge- og anlægsbranchen. Her kan du blive klogere på de nyeste tendenser og på Deloittes tilgang til at arbejde i sektoren.

Aktiviteten i den danske byggebranche er høj. Investeringerne er mange, og overskudsgraden er stigende. Blandt de mellemstore virksomheder er efterspørgslen båret af den lave rente og af et boligmarked, som har reageret mere positivt på coronakrisen end forventet, da Danmark lukkede ned i marts 2020.

Renten er fortsat lav, og boligpriserne stiger. Samtidig har Landsbyggefonden sat gang i mange renoveringsprojekter i den almene sektor, hvilket har medvirket til en kraftig vækst på renoveringsmarkedet. Disse faktorer har været med til at sørge for, at krisen ikke har sat dybe spor i byggebranchen, ifølge Deloittes Byggeanalyse.

Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at bygge- og anlægsbranchen rummer mange typer af virksomheder, der langt fra klarer sig lige godt. Tendensen er, at særligt beton- og byggeindustrivirksomhederne opretholder en overskudsgrad over gennemsnittet, mens anlægsvirksomhederne er pressede på indtjeningen – på trods af det høje aktivitetsniveau.

I modsætning til vores nabolande i Sverige og Norge tilgodeses danske anlægsvirksomheder ikke med nationale 10-årsplaner for store infrastrukturprojekter. Manglen på en klar plan indeholdende deadlines mv. skaber ikke ligefrem stabilitet i sektoren. Selv ikke den midlertidige fjernelse af det kommunale anlægsloft, hvilket sandsynligvis vil fremrykke mindre anlægsprojekter, er nok til at skabe langsigtet stabilitet.

Anlægsbranchen mangler konkrete infrastrukturprojekter at skrive i ordrebøgerne. Derfor kan man drømme om større politisk mod til at kigge længere ud i horisonten og derved lægge en dæmper på den truende bølgegang i sektoren.

Vores tilgang

 1. Løbende revision

  Vi yder rådgivning om alt fra selvangivelsen til årsregnskabet og understøtter din virksomhed, uanset hvilke udfordringer du støder på. Vi skræddersyr ydelserne, så du ikke bruger unødige ressourcer.

 2. Økonomirapportering

  Vi sørger for at spille din virksomhed bedre ved at foretage løbende analyser, der giver vigtige indsigter og sikrer effektivitet og vækst i fremtiden.

 3. Rådgivning om omstrukturering, køb og salg

  Vi kender markedet til bunds og rådgiver om køb og salg af virksomheder, byggegrunde og bygninger, hvor moms eksempelvis kan være en udfordring. Vi sikrer også, at ejerstrukturer og koncernstrukturer er tilpasset, så de er mest fordelagtige for virksomheden.

 1. Løbende revision
 2. Økonomirapportering
 3. Rådgivning om omstrukturering, køb og salg

Vi yder rådgivning om alt fra selvangivelsen til årsregnskabet og understøtter din virksomhed, uanset hvilke udfordringer du støder på. Vi skræddersyr ydelserne, så du ikke bruger unødige ressourcer.

Vi sørger for at spille din virksomhed bedre ved at foretage løbende analyser, der giver vigtige indsigter og sikrer effektivitet og vækst i fremtiden.

Vi kender markedet til bunds og rådgiver om køb og salg af virksomheder, byggegrunde og bygninger, hvor moms eksempelvis kan være en udfordring. Vi sikrer også, at ejerstrukturer og koncernstrukturer er tilpasset, så de er mest fordelagtige for virksomheden.

Hvorfor Deloitte?

Branchekendskab

Vi har eksperter over hele landet, som rådgiver bygge- og anlægsbranchen. Vores revisorer er dybt specialiserede og forstår branchens behov og udfordringer. Dermed kan vi samle det rette hold af eksperter, så vi hjælper din virksomhed bedst muligt.

Rådgivning i øjenhøjde

Vores dedikerede specialister har en er tæt knyttet til branchen. Vi sætter den tætte relation i førersædet og vil altid være til stede til at hjælpe med personlig rådgivning eller trække på vores globale netværk af specialister, hvis du har brug for højt specialiseret viden.

Digital transformation

Vi har udviklet specifikke løsninger og værktøjer, som kan være med til at hjælpe din virksomhed med digital transformation. Uanset hvilket digitalt stadie I befinder jer på, kan vi understøtte udviklingen med digital økonomistyring, rapportering og processer, der effektiviserer jeres arbejdsgange og giver jer et forspring til konkurrenterne.

Want to read more?

Kontakt

$(document.head).append(''); $(document.head).append('