Insight

Regnskabsmæssig behandling af Software-as-a-Service aftaler

To afgørelser fra IASB’s fortolkningskomite kan få betydning for virksomheder, der aflægger årsrapport efter både IFRS og årsregnskabsloven

Flere og flere virksomheder overgår til cloud baserede IT-løsninger, hvor virksomhederne køber sig adgang til at anvende en udbyders softwareløsninger i skyen, i stedet for at softwaren installeres på virksomhedens egne computere. Dette har rejst en række regnskabsmæssige problemstillinger.

Deloitte har udarbejdet et notat, som er relevant for virksomheder, som aflægger regnskab i henhold til IFRS eller årsregnskabsloven og

  1. benytter sig af cloud baserede IT-løsninger
  2. leverer cloud baserede IT-løsninger til sine kunder

Flere og flere virksomheder overgår til cloud baserede IT-løsninger, Software-as-a-Service (SaaS), hvor virksomhederne køber sig adgang til at anvende en udbyders softwareløsninger i skyen, i stedet for at softwaren erhverves og installeres på virksomhedens egne computere. Dette har rejst nogle regnskabsmæssige problemstillinger, som behandles i to afgørelser (Agenda Decisions) fra IASB’s fortolkningskomite, IFRIC. De to Agenda Decisions kan medføre behov for en revurdering af virksomhedernes regnskabspraksis og kan medføre væsentlige ændringer i den regnskabsmæssige behandling af SaaS aftaler, såvel for køberen som for udbyderen af sådanne løsninger. Selvom disse Agenda Decisions er baseret på regnskabsaflæggelse efter IFRS, så er det vores vurdering, at disse fortolkninger også bør anvendes for selskaber, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('