Insight

Ændringer til årsregnskabsloven

De nye IFRS’er kan anvendes til fortolkning 

Folketinget har vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven, som har til formål at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU's regnskabsdirektiv. Endvidere kan IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 fremover anvendes til at udfylde lovens rammer.

Folketinget har den 20. december 2018 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven. Ændringsloven, som ikke er ændret i forhold til lovforslaget, indeholder en række ændringer til årsregnskabsloven, som har til formål at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU's regnskabsdirektiv i årsregnskabsloven. Endvidere sikres ved lovændringen, at de nye internationale regnskabsstandarder, IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers og IFRS 16 Leases kan anvendes til at udfylde lovens rammer – IFRS 9 dog alene i det omfang, standarden ikke er i konflikt med lovens ordlyd.

Læs mere i notatet til download

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('