Insight

Betinget vederlag ved virksomhedskøb

Ny afgørelse fra regnskabskontrollen om betinget vederlag ved virksomhedskøb og anke af tidligere afgørelse

I en regnskabskontrolssag har Erhvervsstyrelsen vurderet, at et betinget vederlag ved et virksomhedskøb skulle anses for løn for fremtidige ydelser og ikke som en del af købsvederlaget for den overtagne virksomhed. Afgørelsen svarer til en tidligere afgørelse, som netop er anket.

I en regnskabskontrolsag af årsrapporter for 2020 og 2021 har Erhvervsstyrelsen påtalt, at en virksomhed har indregnet et betinget vederlag ved et virksomhedskøb, som var betinget af fortsat ansættelse af de tidligere aktionærer, som en del af købsvederlaget for den overtagne virksomhed. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering at det betingede vederlag skal anses som løn for fremtidige ydelser, jf. IFRS 3, afsnit B55, litra a, idet betingelsen om fortsat ansættelse ikke er uden substans.

Styrelsen begrundelse herfor er, at betingelserne om fortsat ansættelse er juridisk bindende for sælgerne, og at betingelsen om fortsat ansættelse er gældende for hele den for det betingede vederlag relevante periode. Styrelsen vurderer endvidere, at det ikke har betydning, at de sælgende aktionærer ikke ejede den overdragne virksomheden direkte, idet den var ejet af en holdingvirksomhed, hvor de sælgende aktionærer var de eneste ejere.

For samme årsrapporter påtalte styrelsen desuden, at virksomheden ikke havde oplyst den korrekte begrundelse for at indregne omsætning over tid.

Virksomheden fik alene en påtale, idet Erhvervsstyrelsen vurderede, at fejlen vedrørende det betingede vederlag er uvæsentligt for årsrapporten for 2022, og at der er oplyst om fejlens betydning for sammenligningstallene i årsrapporten for 2022, der var offentliggjort umiddelbart inden afgørelsen. Endvidere har virksomheden i årsrapporten for 2022 korrigeret beskrivelsen af indregning af omsætning.

Tilsvarende afgørelse om betinget vederlag er netop anket

Afgørelsen vedrørende det betingede vederlag ved virksomhedskøb er i overensstemmelse med en tilsvarende tidligere afgørelse for en anden virksomhed offentliggjort den 7. februar 2023. Denne afgørelse er efterfølgendeanket til Erhvervsankenævnet den 28. februar 2023. Læs mere om den ankede afgørelse i nyhed på Deloitte.dk.

Den nye afgørelserne kan læses i sin helhed på Finanstilsynets hjemmeside her og den ankede afgørelse her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('