Insight

Fokusområder for regnskabskontrollen 2019

Orientering fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har udsendt nyhed om fokusområder for regnskabskontrollen 2019. Der vil særligt være fokus på anvendelse af IFRS 9 Financial Instruments og IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, oplysninger om den forventede effekt af IFRS 16 Leases samt redegørelse for samfundsansvar (CSR).

Erhvervsstyrelsen har udsendt nyheden Fokus for regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder i 2019.  I nyheden orienterer styrelsen om ESMAs fokusområder for 2019, da disse vil indgå i styrelsens planlægning af regnskabskontrollen for 2019 af års- og delårsrapporter fra de ikke-finansielle børsnoterede virksomheder.

De udvalgte fokusområder for 2019 er følgende:

 • Forhold relateret til anvendelse af IFRS 15. Virksomhederne skal især have fokus på 
  • identifikation og opfyldelse af leveringsforpligtelser,
  • vurdering af, om virksomheden er agent eller principal, 
  • opdeling af omsætningen og 
  • oplysninger om de af virksomheden foretagne væsentlige vurderinger i forhold til indregning af omsætning.
 • Forhold relateret til anvendelsen af IFRS 9. Ikke-finansielle virksomheder skal være opmærksomme på, at den nye nedskrivningsmodel med visse simplifikationer ligeledes skal anvendes på tilgodehavender.
 • Oplysninger om den forventede effekt af IFRS 16. Det forventes, at virksomhederne giver virksomhedsspecifikke oplysninger om overgangen til IFRS 16 i henhold til IAS 8, afsnit 30 og 31.

 

Alternative resultatmål

Erhvervsstyrelsen har foreløbigt vurderet, at danske virksomheder ikke er forpligtet til at følge ESMAs retningslinjer for alternative resultatmål i ledelsesberetningen. Styrelsen opfordrer dog til, at virksomhederne følger disse retningslinjer, hvilket vil medvirke til en ensartet tilgang i Europa. 

 

Redegørelse for samfundsansvar

Kontrollen i 2019 vil endvidere have fokus på overholdelse af de skærpede krav til redegørelse for samfundsansvar i årsregnskabslovens § 99 a, som gælder for alle børsnoterede virksomheder fra og med 2018 årsrapporter. Virksomhederne skal forholde sig til:

 • miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, 
 • sociale forhold og medarbejderforhold, 
 • respekt for menneskerettigheder samt 
 • antikorruption og bestikkelse. 

Hvis en virksomhed ikke har en politik for et eller flere af de nævnte områder, skal det begrundes. Det er ikke som tidligere nok blot at oplyse, at virksomheden ikke har en politik. 

 

Endvidere skal virksomhedens forretningsmodel, primære risici, eventuelle implementerede ”due diligence” processer (dvs. processer for nødvendig omhu) og eventuelle nøglepræstationsindikatorer beskrives. 

 

Brexit

Et fokusområde er også oplysninger om den økonomiske effekt af Brexit, hvis virksomheden kan blive væsentligt påvirket heraf.

 

Ændring af årsregnskabsloven

I nyheden orienteres tillige kort om de ændringer til årsregnskabsloven, som blev vedtaget i december 2018.  Læs mere herom her. 

Kontrollen vil også have fokus på overholdelse af de skærpede krav til redegørelse for samfundsansvar i årsregnskabslovens § 99 a.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('