Insight

IFRS 18, Præsentation og oplysninger i regnskaber

Ledelsesdefinerede resultatmål

I april 2024 offentliggjorde IASB en ny international regnskabsstandard, IFRS 18, Præsentation og oplysninger i regnskaber. Standarden erstatter IAS 1, Præsentation af regnskaber, og træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2027 eller senere.

Den nye standard stiller flere eksplicitte krav til resultatopgørelsen med kategorisering af resultatposterne i drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, som vi kender det fra pengestrømsopgørelsen, men ikke med helt den samme sondring mellem kategorierne. Derudover kræves der med den nye standard præsentation af visse obligatoriske mellemtotaler i resultatopgørelsen, herunder præsentation af et driftsresultat.

Som et helt nyt rapporteringsemne introducerer IFRS 18 krav om oplysning af ledelsesdefinerede resultatmål (Management-defined Performance Measures - MPM) samlet i èn note til regnskabet. Oplysningskravene ligner på mange måder bestemmelserne i ESMA’s vejledning om alternative præstationsmål (Alternative Performance Measures), men de er ikke helt identiske.

Derudover indeholder den nye standard mindre ændringer og præciseringer, herunder vejledning om aggregering og disaggregering. Bortset herfra er de generelle principper for præsentation af regnskaber i IAS 1 overført uændret til IFRS 18.

Læs mere om den nye standard i iGAAP in Focus fra april 2024 her.

Deloitte har udarbejdet et nyhedsbrev, hvori vi redegør for de nye bestemmelser i IFRS 18 om ledelsesdefinerede resultatmål. Læs nyhedsbrevet til download.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('