Insight

Krigen mellem Rusland og Ukraine

Regnskabsmæssige overvejelser relateret hertil

Ruslands invasion af Ukraine har medført store menneskelige omkostninger og påvirket virksomheder med aktiviteter i de berørte lande. Krigen har i tillæg hertil forværret virksomhedernes udfordringer i forhold til stigende energi- og råvarepriser, usikre forsyningskæder mv.

Som følge af både den potentielle direkte indvirkning på virksomhedernes aktiviteter, herunder effekten af indførte sanktioner, og den generelle påvirkning af de makroøkonomiske forhold, vil det være nødvendigt for de fleste virksomheder nøje at overveje krigens effekt på en række regnskabsmæssige og rapporteringsmæssige forhold. Dette gælder både i forhold til årsrapporter, der aflægges med balancedag før krigens udbrud, og for årsrapporter og delårsrapporter, der aflægges med balancedag efter krigens udbrud.

De politiske begivenheder, omfanget af sanktioner og påvirkninger fra virksomhedernes interessenter ændrer sig hele tiden og på forskellig vis i forskellige dele af verden. I hvilket omfang og på hvilke områder, den enkelte virksomhed påvirkes af krigen mellem Rusland og Ukraine, afhænger naturligvis af virksomhedens konkrete forhold, men generelt forventes følgende forhold at være blandt dem, der kan have størst betydning eller være de mest udfordrende at håndtere for virksomhederne:

  • Afbrydelser eller stop af produktion og salg i de berørte områder og nabolande.
  • Skader på eller tab af varebeholdninger og andre aktiver.
  • Nedlukning af infrastruktur i de berørte områder.
  • Forstyrrelser i forsyningskæder og adgang til berørte områder.
  • Øget volatilitet i råvarepriser og valutaer.
  • Nedbrud eller forstyrrelser i banksystemer og kapitalmarkeder.
  • Faldende omsætning og indtjening fra aktiviteter i de berørte områder.
  • Forøgede driftsomkostninger og udgifter.

For nærmere omtale af disse forholds mulige indvirkning på årsrapporten og andre specifikke regnskabsmæssige forhold relateret til konsekvensen af krigen mellem Rusland og Ukraine henvises til Deloittes globale nyhedsbrev fra marts 2022 -  IFRS in Focus - Financial reporting considerations related to the Russia-Ukraine War.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('