Et møde mellem ledere af et selskab angående selskabsledelse

Insight

Reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har den 2. december 2020 udsendt reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.

Formålet med revisionen er at sikre, at anbefalingerne er principbaserede, enkle, tidssvarende og harmonerer med de internationale tendenser. Komitéen har bl.a. lagt vægt på at fremhæve vigtigheden af langsigtet værdiskabelse, selskabernes bæredygtighed og overvejelser ift. ledelsesaflønning.

Komitéen for god Selskabsledelse har den 2. december 2020 udsendt reviderede anbefalinger for god selskabsledelse. Formålet med revisionen af de gældende anbefalinger fra 2017 er at sikre, at anbefalingerne er tidssvarende og harmonerer med de internationale tendenser, hvilket er vigtigt for at bibeholde et attraktivt aktiemarked. Endvidere har dialog med interessenter vist et ønske om en forenkling af anbefalingerne.

Ved revisionen har komitéen:

  • Tilføjet en indledning med overordnede principper til hver af de fem afsnit med anbefalinger. Principperne beskriver de grundtanker, som selskaberne med fordel kan overveje ved stillingtagen til efterlevelse af den enkelte anbefaling.
  • Lagt særlig vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabernes langsigtede værdiskabelse, herunder at øge dialogen med en bred kreds af interessenter, selskabernes bæredygtighed, selskabernes overvejelser og transparens ift. ledelsesaflønning samt selskabernes stillingtagen til deres purpose.
  • Haft relevans for øje og derfor udfaset de anbefalinger om vederlagspolitik og vederlagsrapport, der er erstattet af lovkrav efter implementeringen af andet aktionærrettighedsdirektiv.
  • Præciseret anbefalingen om bestyrelsesevalueringer.
  • Udformet nye anbefalinger, sammenskrevet og flyttet eksisterende anbefalinger, foretaget sproglige og redaktionelle ændringer samt præciseret og udformet nye kommentarer.

De reviderede anbefalinger afløser komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse af 23. november 2017 og træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. De børsnoterede selskaber skal første gang forholde sig til dem i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2021, dog er der to ændringer om vederlag, som kræver stillingtagen til allerede ved generalforsamlingen, som afholdes i 2021.

De reviderede anbefalinger kan læses på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside.

De væsentligste ændringer er opsummeret i notatet til download.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('