Løsninger

Købesumsallokering

Vi er den oplagte rådgiver i forbindelse med virksomhedsopkøb

At foretage en købesumsallokering er i forlængelse af, at din virksomhed foretager et opkøb, nødvendigt i henhold til danske og internationale regnskabsstandarder.

For at lette processen og bibringe værdifuld information anbefales det, at der foretages en præliminær købesumsallokering inden transaktionen gennemføres. På den måde vil købesumsallokeringen også kunne understøtte det afgivne bud.

En præliminær købesumsallokering kan:

  • styrke forståelsen for virksomhedens aktiver og forpligtelser, herunder risici
  • hjælpe til vurdering af om det afgivne bud er acceptabelt i forhold til de estimerede værdier af aktiverne og forpligtelserne i den pågældende virksomhed
  • mindske den efterfølgende administration hvor fokus bør være på integration

 

En købesumsallokering omfatter kort fortalt:

  • opgørelse af købesummen
  • identifikation og værdiansættelse af overtagne aktiver og forpligtelser, herunder risikovurdering
  • allokering af købesummen på materielle aktiver, identificerede immaterielle aktiver, herunder goodwill og forpligtelser
  • afsættelse af udskudt skat
  • udarbejdelse af åbningsbalance


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Tinus Bang Christensen

Tinus Bang Christensen

Partner

Tinus Bang Christensen er Partner i Deloitte Financial Advisory, som har fokus på transaktionsbaseret rådgivning, herunder due diligence, finansieringsrådgivning, business case modellering, offentlig/... Mere

Henrik Grønnegaard

Henrik Grønnegaard

Partner

Henrik is a State Authorized Public Accountant and the head of the Corporate Reporting Group within the National Office in Deloitte Denmark, which covers a broad specter of technical disciplines relat... Mere

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Partner

Søren er partner i afdelingen for revision og regnskab.... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('