For at komme momssvindel til livs ændres reglerne for momsindberetning i Polen i 2020. For danske virksomheder med momsregistrering eller datterselskaber i Polen betyder det ekstra arbejdstimer og nye krav at efterleve.

Som et af de første lande i EU har Polen fremsat et lovforslag om at ændre processen for momsindberetning for at komme momssvindlen til livs. Efter planen vil de polske skattemyndigheder allerede fra januar 2020 ikke længere have de større virksomheder til selv at indberette momsen. Idéen er, at den skyldige moms udregnes helt automatisk af myndighederne på baggrund af de købs- og salgstransaktioner, virksomhederne har foretaget, efter at momsperioden er udløbet.

Oplysninger om virksomhedens købs- og salgstransaktioner skal indberettes via såkaldte Standard Audit Files (SAF-T). Når momsperioden er slut, indberettes SAF-T-filerne til de lokale skattemyndigheder, som derefter selv beregner den moms, som virksomheden skal betale.


Som dansk virksomhed med momsregistrering eller datterselskab i Polen er der derfor al mulig grund til at være opmærksom allerede nu. De nye regler betyder nemlig, at man skal til at indberette de relevante momsoplysninger på en helt ny måde. Det fortæller Morten Hæstrup Rasmussen fra Deloitte, der er ekspert på området.

”I dag skal der både indberettes en elektronisk Standard Audit File (JPK-fil) samt en momsangivelse i Polen, men det ændres fra januar 2020, hvor der kun skal indberettes SAF-T filer med udvidede oplysninger. Derefter vil de polske skattemyndigheder selv danne selve momsangivelsen. Danske virksomheder skal altså selv sørge for, at de indberettede oplysninger er korrekte samt indberettet til tiden.”

Morten Hæstrup Rasmussen, Director i Deloitte

Han tilføjer: ”Den nye ordning betyder reelt, at skattemyndighederne ofte vil have adgang til selve momsangivelsen før virksomheden selv. Eller i hvert fald samtidigt med virksomheden. Der er således al mulig grund at til at sætte sig godt ind i de nye regler. Ikke mindst for at sikre, at SAF-T filen indberettes korrekt, da denne nu direkte har betydning for den moms, som virksomhederne skal betale til skattemyndighederne.”

Oprydning i EU

De nye regler for momsindberetningen kommer i lyset af en række store svindelsager i EU, som EU-Kommissionen har sat under lup. Kommissionen anslår, at der svindles for i omegnen af 150 mia. euro i EU på momsområdet. Det skal det nye system være med til at komme til livs.

I Polen har man efter indførsel af SAF-T indberetning i 2015 oplevet, at det er lykkedes at reducere det såkaldte VAT-gap fra 24 procent i 2015 til 14 procent i 2017 (forskellen mellem den moms, der burde betales, og den moms, der faktisk betales). Derfor udvider Polen nu omfanget af SAF-T indberetningen.


Tidligere var det op til virksomhederne at vurdere, hvilke tal der skulle med i momsindberetningen, men med den nye proces kan de polske myndigheder via virksomhedernes omsætningstal sikre, at der betales den korrekte moms. Det er desuden med til at eliminere menneskelige tastefejl, at virksomhederne ikke længere selv skal indtaste beløbene på momsangivelsen.

”Det er i den grad banebrydende at gøre tingene på denne måde. Så langt fremme er vi slet ikke i Danmark. Det skyldes måske, at der hersker en større tiltro mellem danske myndigheder og virksomheder i forhold til indberetningen,” siger Morten Hæstrup Rasmussen og tilføjer:

”Men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at Polen er first movers på området. Det er lidt uventet, når man tænker på, at det jo er Danmark, der er et af verdens mest digitaliserede lande. Omvendt er der i Polen tradition for et større behov for kontrol fra myndighedernes side. Set i det lys, giver det mening, at Polen er med helt fremme i forhold til kontrol af virksomhedernes moms via SAF-T indberetningen.”

Fejl giver bøder

I Danmark er mange danske virksomheder vant til at kunne justere i momsangivelsen, hvis der skulle vise sig at være fejl i de indberettede beløb. Men det vil fremover få konsekvenser i Polen med det nye indberetningssystem, understreger Morten Hæstrup Rasmussen.

”I det sekund, virksomheden indsender sin Standard Audit File, kan skattemyndighederne danne momsangivelsen i deres systemer. På den måde ved skattemyndigheden, hvad virksomheden skylder i moms – og om virksomheden har lavet fejl.”

Morten Hæstrup Rasmussen, Director i Deloitte

Det er også afgørende, at angivelsen sker til tiden, understreger han. Hvis virksomheden f.eks. får sendt sin Standard Audit File ind så sent, at momsen allerede skulle have været betalt, er det som udgangspunkt ikke længere muligt at undgå en bøde ved hurtigt at indbetale det skyldte beløb.

”Den polske bøde- og rentekultur er langt mere stringent end den danske. Der skal afleveres til tiden og med de rigtige tal første gang. Ellers opkræves der bøder og måske også renter.”

Gamle it-systemer udfordres

Med de nye Standard Audit Files-regler er der udsigt til en del ekstra arbejdstimer for danske virksomheder. Der kan blive tale om mange filer, der skal indberettes, da de nuværende SAF-T filer suppleres med yderligere oplysninger fra den nuværende momsangivelse i én samlet SAF-T fil. Filer, der alle skal angives korrekt, i et fast defineret format. Hvis formatet ikke overholdes, kan der ikke angives, og dermed anses angivelsen ikke for gennemført rettidigt, understreger Morten Hæstrup Rasmussen.

Men det er de færreste virksomheders ERP-systemer, der er rustet til den nye proces for momsangivelsen.

”I Danmark har vi endnu ikke fået regler om SAF-T indberetning. Men vi skal ikke se længere væk end til Norge, der fra 1.januar 2020 indfører krav om SAF-T indberetning - dog indtil videre med fastholdelse af, at momsangivelsen skal indberettes på traditionel vis af virksomheden selv, og at SAF-T filen i Norge kun skal indsendes på myndighedernes forespørgsel,” siger Deloitte-eksperten.

I første omgang er det kun store virksomheder med mere end 250 ansatte eller en omsætning på mere end 50 mio. euro og en balancesum på mere end 43 mio. euro, der er omfattet af reglerne. Men antallet af virksomhedernes ansatte samt deres omsætning vil blive målt på globalt plan. Det betyder, at mange danske virksomheder, der blot har en polsk momsregistreres til brug for mindre polske aktiviteter, reelt kan blive ramt af det nye krav, fortæller Morten Hæstrup Rasmussen.

Efterfølgende – i juli 2020 – er det meningen, at stort set alle virksomheder med momsregistrering i Polen skal indberette moms via indberetningen af SAF-T filer.

Kontakt

Morten Hæstrup Rasmussen

Director, Moms og told

+45 30 93 46 33

Share this story