80 pct. af den danske transportbranches salg går til udlandet. Derfor er branchen afhængig af vaccineudrulning og genåbning af økonomierne. Coronapandemien har accelereret behovet for at tænke i mere bæredygtige transportløsninger og reducere sårbarhed i forsyningskæderne hos mange danske transportvirksomheder.

Coronakrisen har rystet den globale samhandel og sat forsyningskæder på prøve. Anden smittebølge og nye nedlukninger har medført voldsomme forsinkelser, usikkerhed om leverancer og massivt tab af aktivitet i store dele af dansk og international økonomi hen over vinteren.

Mens dele af persontransporten, herunder turistbusser og taxaer, har tabt store dele af deres kørsel, så tegner der sig et billede af, at godstransporten har klaret sig overraskende godt gennem krisen.

”Mange transportvirksomheder har vist sig at være resistente og er kommet ud med overraskende gode årsregnskaber. Selvfølgelig er der undtagelser, men generelt ser det positivt ud for transportbranchen,” siger Majbritt Skov, partner og leder af Deloitte Economics.

To scenerier for transportsektoren

Deloitte ser to scenarier for fremtidens transportsektor. Med udgangspunkt i salget i den samlede transportbranche i Danmark og uden for Danmark har Deloitte opstillet et basisscenarie samt et scenarie med høj forbedring.

Den gennemsnitlige forskel mellem basisscenariet og det accelererede scenarie er 8,5 pct., når man ser på det samlede salg i transportbranchen. Forklaringen er, at en hurtigere genopretning øger efterspørgsel efter lufttransport samt en stigning i shipping branchens produktivitet og kapacitet.

Basisscenariet er baseret på, at den økonomiske udvikling fortsat er præget af stor usikkerhed. Risikobilledet er dog mere balanceret nu end tidligere især på grund af godkendelsen af flere effektive vacciner og handelsaftalen mellem EU og Storbritannien, der har reduceret usikkerheden i forbindelse med Brexit.

”Nye større smittebølger eller fremkomsten af nye virusmutationer, der er modstandsdygtige over for vaccinerne, udgør dog en betydelig risiko for, at der indføres nye restriktioner, som lægger et låg over udviklingen,” siger Majbrit Skov.

Scenarie 1: Basisscenarie

Scenarie 2: Høj forbedering

Gode forudsætninger for hurtig genopretning

Det forventede scenarie på højt niveau er baseret på en accelereret genopretning i både udlandet og herhjemme.

”En hurtig udrulning af vacciner på globalt plan og genåbningen af samfundet og samhandlen kan øge hastigheden af genopretningen,” siger Majbritt Skov.

Det er altså ikke branchespecifikke faktorer, der påvirker hvor hurtigt transportsektoren kan komme sig.

”Hvis ellers smittespredningen og håndteringen af den arter sig, ser vi ikke nogen risiko for, at udbud og efterspørgsel efter varer bliver normaliseret inden for de næste par år,” uddyber Majbritt Skov.

Befolkningens opsparing er steget til historisk høje niveauer i Danmark og mange andre lande. Hvis forbrugs- og opsparingsmønstret normaliseres tidligere end forventet, kan det forstærke aktivitetsfremgangen betydeligt.

”Forbrugerne og virksomhederne vil gerne forbruge, producere og investere. De har bare ikke haft muligheden på grund af restriktioner. Derfor kan vi forvente en ketchup-effekt i forhold til efterspørgslen,” siger hun.

Transportbranchen er afhængig af salg i udlandet

En stor del af værdiskabelsen i Danmark er afhængig af produktion og salg i udlandet. 80 pct. af den danske transportbranches salg går nemlig til udlandet. Dansk aktivitet og velstand er således bundet op på, at danske virksomheder har adgang til velfungerende, købestærke internationale markeder.

”Grænselukninger og nedlukning af fabrikker verden over har gjort det vanskeligt at opretholde de normale værdikæder i transportsektoren.”

Majbritt Skov, partner og leder af Deloitte Economics

Mens genåbning af virksomheder naturligvis vil fremskynde genopretningen, er Deloittes to scenarier for transportsektoren også meget afhængig af finanspolitiske tiltag fra myndigheder både herhjemme og i udlandet.

”Genåbningen af økonomierne og grænserne verden over kan potentielt føre til en generel optimisme og øget forbrugslyst. Vi forventer særligt, at handlen med varer vil stige,” fortæller Majbritt Skov.

Dansk styrkeposition

Coronakrisen har skabt de mest gunstige fragtpriser i nyere tid. Det gælder både inden for luftfragt, søfragt og vejgods. Og Danmark har en styrkeposition på transportområdet.

Stærke virksomheder som A. P. Møller Mærsk og DSV er langt med omstillingen til mere bæredygtige og ansvarlige transportløsninger, hvilket får betydning på stadig flere markeder.

Målet om at nå 70 pct. CO2-reduktion i Danmark inden 2030 er ambitiøst, og omlægningen til en miljørigtig og mere bæredygtig fremtid i transportbranchen er en voldsom udfordring for erhvervet.

”Men der er en vilje i transportbranchen til at bidrage til den grønne omstilling i Danmark, og vi har globalt førende virksomheder, der har ambitioner og visioner til at drive udviklingen.”

Majbritt Skov, partner og leder af Deloitte Economics

Fremtidens forsyningskæder

Deloittes analyser indikerer, at den globale pandemi påvirker globaliseringen og har tydeliggjort risici knyttet til virksomheders brug af globale forsyningskæder.

”Den sårbarhed overfor og afhængighed af de globale forsyningskæder har måske været med til at accelerere en bæredygtig udvikling. Virksomhederne står ikke bare til regnskab for egne aftryk, men også de virksomheder de entrerer med længere nede i værdikæden. Virksomhederne bliver målt og vejet på deres miljøvenlige løsninger og sociale ansvarlighed,” siger Majbritt Skov.

Hun påpeger, at det, der kickstartede hele den økonomiske nedsmeltning var, da forsyningskæderne fra Kina, hvorfra pandemien udsprang, blev brudt til resten af verden. Derfor er de danske transportvirksomheder – såvel som virksomheder i andre brancher - også begyndt at arbejde på, hvordan de kan undgå afhængigheden af globale forsyningskæder i deres langsigtede, strategiske planlægning.

”Om 10 år vil der være det samme behov for at transportere varer rundt. Men måske ikke over så lange afstande. Virksomhederne vil i højere grad benytte sig af nationale eller generelt mere sikre forsyningskæder – også ud fra ønsket om en mere bæredygtig adfærd, hvor lokal produktion og deraf mindre transport reducerer klimabelastningen,” fortæller Majbritt Skov.

Vækstmulighederne for de danske transportvirksomheder er stadig præget af ekstraordinært stor usikkerhed. Derfor lyder rådet fra Deloitte:

”Virksomhederne vil stå stærkere i fremtiden, hvis de gør sig mindre afhængige af globale forsyningskæder og speeder processen op i forhold til at blive mere bæredygtige. Det gælder både i et klimamæssigt og socialt perspektiv – men også i forhold til hele forsyningskæden,” slutter Majbritt Skov.

Kontakt os

Majbritt Skov

Partner

+45 30 93 54 71

Lars Andersen

Partner

+45 60 61 10 10

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('