Det er et problem, at mange unge vælger retning, når de er 16 år, mens transportuddannelserne først kan startes, når man er fyldt 18, mener CCO i DEKRA, Troels Lund. Til gengæld kan transportbranchen stadig tilbyde god løn og fast job, også selv om man blot har et 30-dages kursus.

De sidste 3 år har været en hektisk tid for den danske transportbranche, som i den grad følger konjunkturerne, hvad enten der er tale om optur, nedtur, nedlukning eller decideret krise. I 2020 sendte corona-epidemien mange bus- og taxachauffører helt ud af branchen, mens lastbilerne omvendt var fyldte med varer fra den boomende nethandel. Senere kom busserne og taxaerne tilbage på vejene, mens varetransporten det seneste halve år har været nedadgående som følge af krig og energikrise. Alt sammen har det en direkte effekt på transportbranchen, som til stadighed må omstille sig til skiftende vilkår og mangel på arbejdskraft, fortæller CCO i DEKRA, Troels Lund:

”Transportbranchen er ekstrem følsom over for ændringer i samfund, hvad enten det er konjunkturer, corona-nedlukning, krig eller energikrise. Lige nu ser vi, at markedet er knap så glohedt, som det var i efteråret 2022, hvilket alt andet lige gør det lettere at rekruttere medarbejdere. Ikke desto mindre har vi i DEKRA netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor 2 ud af 3 vognmænd siger, at de har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Branchen har dermed stadig et rekrutteringsproblem, og der er fortsat brug for at tænke nyt, når det gælder om at skaffe medarbejdere.”

Som leverandør af både transportuddannelser, efteruddannelse og en lang række kortere AMU-kurser inden for kørsel med lastbil, bus, farligt gods, taxa, flextrafik, krancertifikater, gaffeltruck og meget andet befinder DEKRA sig i hjertet af transportbranchens tilgang af kvalificerede medarbejdere. Samtidig er DEKRAs konjunkturer typisk med omvendt fortegn, idet flere søger mod uddannelse, når økonomien er i nedgang:

”Generelt er der flere mennesker, der gerne vil uddanne eller videreuddanne sig, når arbejdsmarkedet er usikkert, og det er svært at finde ufaglært arbejde. I de perioder oplever vi en klart øget interesse for vores kurser og uddannelser. Det gør vi også lige nu, hvilket naturligvis er positivt, idet både branchen og samfundet som helhed har glæde af, at folk opkvalificerer sig i stedet for at gå ledige.”

Troels Lund, CCO i DEKRA.


Store forskelle inden for branchen

Selv om transportbranchen som helhed kæmper med at rekruttere tilstrækkeligt med medarbejdere, er der store forskelle på tværs af de forskellige områder, fortæller Troels Lund:

”Særligt på busområdet så vi jo, at mange chauffører simpelthen forsvandt fra branchen under corona-nedlukningerne, hvilket stadig præger faget, selv om vi heldigvis nu ser en stigning i tilgangen til busuddannelserne. Taxabranchen var også ramt af medarbejderflugt under nedlukningerne, og det har efterfølgende været svært at tiltrække medarbejdere. Lastbilvognmændene, derimod, fik ekstremt travlt under corona-nedlukningerne, så her har aktiviteten været opadgående indtil for nylig. Samme tendens så vi blandt varebilschaufførerne, hvor der i 2021 nærmest skete en eksplosion i hjemmeleveringer, hvilket også efterfølgende er faldet tilbage til mere normale tilstande.”

På trods af forskellene intern i transportbranchen mener Troels Lund, at branchen som helhed ser ind i et rekrutteringsproblem:

”Ligesom det er svært at rekruttere håndværkere, SOSU-assistenter, fængselsbetjente og flere andre medarbejdergrupper, lider også transportbranchen af, at vi generelt har nogle store generationer af medarbejdere, der om ikke så mange år er på vej på pension, uden at der er unge medarbejdere til at fylde hullet. Det skaber allerede nu et strukturelt samfundsproblem, der yderligere forstærkes af et uddannelsessnobberi, hvor lange, svære uddannelser regnes som bedre end de korte.”

En stor indsats

Både DEKRA og de danske transportvirksomheder gør i dag en stor indsats for at tiltrække nye medarbejdere til faget – en indsats, der ifølge Troels Lund bliver mere og mere kreativ:

”Vi forsøger hele tiden at fortælle om branchens muligheder på nye, kreative måder bl.a. gennem online annoncering, jobmesser og andre lejligheder, hvor vi kan møde potentielle medarbejdere. Vi afholder også inspirationsdage, hvor alle kan komme helt uforpligtende og få en snak om mulighederne, lønforhold, arbejdsforhold og alle de mange grene, der findes inden for chaufførfaget. Det er en rigtig god måde at møde hinanden ansigt til ansigt og måske nedbryde nogle af de fordomme eller barrierer, der findes.”

Trods stor fleksibilitet er Troels Lund dog bevidst om, at transportbranchen ikke er for alle:

”Særligt når det gælder lastbiltransport er et af branchens helt store problemer, at arbejdstiderne passer dårligt med at hente og bringe børn, og derfor ser vi, at en del mennesker forlader faget, når de har stiftet familie. Vi har også fortsat et problem med at tiltrække kvinder, særligt på lastbilområdet, hvor der er et kæmpe gab. Vognmændene vil gerne ansætte kvinder, for det fungerer rigtig fint, men vi har simpelthen ikke som branche formået at løfte den opgave og finde de løsninger, der kunne skabe en bedre kønsbalance."

Troels Lund, CCO i DEKRA.


"Der ligger derudover et uopdyrket potentiale i chauffører, der slet ikke taler dansk, da et vist minimumsniveau af dansk er et krav hos rigtig mange arbejdsgivere. Dette vil dog kræve noget omstilling og vil formentligt først blive aktuelt, hvis arbejdskraftsmanglen bliver rigtigt grel. Desuden kan vi se, at chaufførmanglen er en udfordring overalt i Europa, så det er et åbent spørgsmål, om dette vil kunne fungere.”

Det frie liv hitter fortsat

Rekrutteringsudfordringer eller ej: Transportbranchen masser af tilbyde, mener Troels Lund. Ikke mindst det frie liv på landevejene:

”Så snart du som lastbilchauffør er kørt ud fra terminalen, er du jo i princippet din egen herre, og den frihed og selvbestemmelse er stadig noget, som mange mennesker er tiltrukket af. Samtidig skal vi huske, at man faktisk kan tjene rigtig gode penge i transportbranchen, også selv om man blot har et kursus på 30 dage. Især hvis man er villig til at tage overarbejde, kan lønnen let gå hen at blive rigtig god. Endelig scorer vi højt på jobsikkerhed, hvilket også er med til at tiltrække medarbejdere. Med et stort kørekort i hånden og erfaring i bagagen er man generelt sikrer et godt og langt arbejdsliv.”

Også uden for lastbilområdet har branchen mange positive ting at tilbyde, mener Troels Lund:

”Buschauffører har som regel gode og ordnede arbejdsforhold med en stor grad af forudsigelighed. Turistkørsel er også attraktivt for mange. Endelig er der en del, der arbejder med flextrafik og anden offentlig servicetrafik. Her kan du gøre en kæmpe forskel for nogle af de mennesker, der har det sværest i vores samfund, så her er virkelig tale om et meningsfyldt arbejde.”

Brug for nytænkning

Med de mange gode tilbud er Troels Lund fortrøstningsfuld, når det gælder branchens fremtid. Der er dog fortsat behov for nytænkning og forandringsparathed, mener han:

”Over en bred kam ser vi ind i et arbejdsmarked, hvor medarbejderne gerne vil have selvbestemmelse, fleksibilitet og muligheden for at arbejde mere eller mindre. Den virkelighed kan vi ikke løbe fra, og derfor er det nødvendigt, at branchen løbende omstiller sig for at kunne forblive attraktiv. Allerede nu ser vi for eksempel, at mange taxavognmænd har åbnet for deltidsansættelser, hvor man kun kører på de mest attraktive tidspunkter af døgnet. Det gør, at flere har lyst til at køre taxa – også mennesker, der af den ene eller anden grund ikke kan magte et fuldtidsjob.”

Endelig har branchen en sidste vigtig udfordring, mener Troels Lund, nemlig at få fat i de helt unge på det sted i livet, hvor de står over for at vælge uddannelse:

”Det er stadig et iboende problem i branchen, at man først kan tage kørekort, når man er 18 år, men at man typisk vælger uddannelse, når man er omkring 16. Det har i mange år medført, at vi kun har kunnet tiltrække dem, der enten ikke er kommet i gang med noget, eller dem, der har været i gang med noget andet, men ønsker at skifte retning. Jeg har ikke den præcise løsning på problemet, men det er helt sikkert et område, vi som branche skal kigge nærmere på i de kommende år, hvis vi for alvor vil tiltrække flere unge mennesker til faget.”

Om DEKRA

DEKRA er en verdensomspændende sikkerhedsorganisation, der har kontorer i mere end 60 lande og beskæftiger over 45.000 medarbejdere. DEKRA er en non-profit organisation, der investerer alt overskud i at udvikle nye services, der forbedrer sikkerhed og bæredygtighed på vejen, arbejdspladsen og i hjemmet. I Danmark er DEKRA den største udbyder af transportuddannelser, dels gennem to EUD uddannelser til lastbilchauffør og buschauffør og dels gennem udbud af en lang række AMU-kurser inden for kørsel med lastbil, bus, farligt gods, gaffeltruck, taxa, flextrafik og varebil. Hos DEKRA kan du også blive kranfører, kørelærer, vognmand og dronepilot. Ligeledes tilbyder DEKRA i Danmark bilsyn, industriel inspektion, HSE rådgivning samt ledelsesuddannelser.

Faktaboks

Tilgangen til transportuddannelserne er tæt forbundet med de generelle konjunkturer. Under og efter corona-krisen skete der en opbremsning i tilgangen til bus- og taxaområdet, formentligt grundet de mange historier om at personbefordringen blev lukket ned kombineret med gode jobmuligheder andre steder. Jobudsigterne for lastbilchauffører har været gode under hele corona-perioden, så der har været en stabil tilgang. Dog har det meget stærke generelle arbejdsmarked i 2022 lagt en dæmper på tilgangen trods stor mangel på chauffører.

Kilde: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1801.aspx


Kontakt

Lars Andersen

Partner

+45 60 61 10 10

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('