Analyse

Mere vind under vingerne i vindindustrien

Underleverandørerne til vindindustrien klarer sig bedre

Efter et par hårde år ser livet lysere ud for de danske underleverandører til vindindustrien. Færre kører med underskud og flere får mere ud af de penge, de investerer. Det viser en analyse af 167 virksomheder, der blandt andet leverer rådgivning, services og komponenter til vindmøllevirksomhederne.

Deloittes analyse af vindmølleindustrien viser, at bedringen i industrien i høj grad bygger på organisk vækst, hvilket får interessen for opkøb til at løje af. I det hele taget er industrien præget af optimisme. Godt seks ud af ti adspurgte virksomheder forventer, at deres konkurrenceevne vil blive forbedret i det kommende år.

”Den stigende optimisme har mindsket virksomhedernes interesse i at indgå i konsolideringer. De fleste virksomheder vurderer i øjeblikket, at de står stærkest ved at fokusere på organisk vækst. Vi fornemmer, at de virksomheder, der ønsker at købe andre virksomheder, er meget selektive og i højere grad går efter at købe nichevirksomheder, som kan bidrage til at differentiere virksomhedens produkter og løsninger”, siger director Lars Skovgaard fra Deloitte.

Dertil kommer at flere og ældre vindmøller også vil medføre en markant vækst inden for service af møllerne. Samtidig vil servicemarkedet ændre karakter mellem de virksomheder, som i dag sørger for serviceopgaverne: mølleproducenterne, operatørerne af vindmølleparkerne og servicevirksomhederne.

Traditionelt set sælges møllerne med en aftale om service mellem køber og producent, som løber i et par år. I takt med at disse kontrakter løber ud, vil mange serviceopgaver overgå til uafhængige servicevirksomheder.

Vi peger på følgende faktorer, som vigtige drivkrafter for den fortsatte udvikling i vindindustrien:


Fortsat gældskrise
Vindenergi er meget kapitalkrævende og ofte afhængig af regeringers villighed til at investere i projekterne. Den vedvarende gældskrise har gjort finansiering af vindmølleparker besværlig og til tider umulig. De fortsat store gældsniveauer i Europa vil kunne få en betydelig negativ konsekvens for industrien, herunder underleverandørerne.


Renovering af gamle møller
Tyskland er begyndt at renovere gamle turbiner for at optimere produktionen af strøm fra gamle møller. Grundet den store udvikling i teknologien inden for vindturbiner er der et stort potentiale inden for udskiftning af forældede møller. Danske underleverandører er i en god position til at udnytte denne udvikling, som kan få stor udbredelse i Nordeuropa.


Nye finansieringsmuligheder
Alternative finansieringsmuligheder udvikles for at give pensionsfonde og private investorer mulighed for at investere i vindmølleparker. Denne tendens kan modvirke finansieringsproblemer fra regeringer og banker.


Faldende Cost of Energy
Krav om faldende Cost of Energy tvinger vindindustrien til at udvikle omkostningseffektive forbedringer til vindmøllerne for at kunne konkurrere med andre energikilder. Krav om nye vingedesign, højere tårne, lettere komponenter, avancerede styringer m.v. vil øge udviklingsomkostningerne hos underleverandørerne, samtidig med at vindmølleproducenter vil presse komponentpriserne ned for at reducere den samlede kostpris for en MW.

Analyse af leverandører til vindindustrien
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('