Insight

Deloitte Economics

Deloitte Economics tilbyder rådgivning på mikro- og makroplan og kombinerer økonomisk analyse med strategi og kommercielt udsyn.

Vi tilbyder økonomisk rådgivning til både private og offentlige kunder, typisk i forbindelse med beslutningsprocesser på både strategisk og operationelt niveau, hvor robust viden om de finansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser skal sikre bæredygtige valg.

Solid og evidensbaseret viden er både relevant i begyndelsen af en policy- og strategicyklus, hvor fokus er på ressourceallokering og prioritering, samt ved cyklussens afslutning i form af fx evaluering og impact analyse.

Vi kombinerer økonomiske værktøjer, metoder og kompetencer i en samlet tilgang, der er målrettet den enkelte kundes situation og behov, og leverer information, der skal hjælpe med at optimere det økonomiske, miljømæssige og sociale afkast.

Vores økonomiske ydelser fordeler sig i fem kategorier.

Policy design og program evaluering

Vi måler og værdisætter de forventede og realiserede økonomiske, miljømæssige og sociale effekter og konsekvenser af strategier, programmer og konkrete initiativer.

Konkurrence, marked og regulering

Vi rådgiver om antitrust samt markeds- og konkurrencemæssige konsekvenser af lovgivning og regulering, og vi gennemfører økonomiske analyser af M&A transaktioner.

Økonomisk modellering og forecast

Fremtiden er usikker. Men gennem økonomisk modellering og avancerede fremskrivningsteknikker er det muligt at forudsige situationen under forskellige forudsætninger og risikoscenarier.

Optimering og prioritering

Vi hjælper vores kunder med at optimere og prioriterer ressourceanvendelsen og øge produktiviteten gennem fx business case beregninger samt cost-benefit og cost-effectiveness analyser.

International handel og økonomisk udvikling

Vi rådgiver om udviklingsøkonomi, og vi leverer analyser om den globale værdikæde og international handel i tæt samarbejde med vores Global Economics organisation.

Alliance med Kraka Advisory

Kunder, medarbejdere og relationer har i dag langt større forventninger til, at virksomhederne i dag tager et større samfundsansvar – både i forhold til at skabe innovation mod en mere bæredygtig fremtid, men også for at sikre, at vi tager vores forpligtelse over for omverdenen alvorligt.

Deloitte Economics har derfor en eksklusiv samarbejdsaftale med Kraka Advisory om at hjælpe danske virksomheder med at måle deres positive effekt på samfundet. Krakas tunge faglighed inden for økonomiske analyser, forskningsmæssig kvalitet og uafhængighed koblet med Deloittes ekspertviden og globale netværk er et perfekt match til at imødekomme netop det behov i markedet.

Economic monitor 

04.09.2023
Et hurtigt overblik over den seneste økonomiske og finansielle udvikling.

Læs mere her

Deloitte Blogs

Læs vores eksperters seneste perspektiver, holdninger og gode råd.

Læs mere her

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('