Interim Services

Interim Services

For sikker gennemførelse i transformationer og for ikke at tabe momentum på nøgleposter, kan du få hjælp fra vores veluddannede og erfarne konsulenter - med kort varsel.

Udfordringer

Når udfordringen pludselig opstår - og du mangler kompetencer eller kapacitet i en kritisk situation.

Vi tilbyder veluddannede og erfarne konsulenter, der med kort varsel kan assistere i et omfang, der er skaleret efter dit behov. Vores passion er at skabe høj værdi, fremdrift og tryghed i leverancerne, uanset om det er i den daglige drift eller i et prioriteret projekt.

Gennem mange og forskelligartede opgaver med høj kompleksitet, opnår vores konsulenter solid praktisk erfaring til at kunne påtage sig kritiske opgaver inden for regnskab, controlling og økonomistyring. Samtidig er vores konsulenter tech-savvy og "født" med en stærk procesforståelse, samt en evne til hurtigt at kunne sætte sig ind i virksomhedens kontekst og specifikke forhold, der er relevant for den pågældende industri. Vi tilbyder interim services til den offentlige såvel som finansielle og private sektor:

I den offentlige sektor er vores konsulenter vant til at arbejde i politisk ledede organisationer under stor offentlig bevågenhed. Vores interim services er baseret på et indgående kendskab til den lovgivning og særlige regnskabspraksis, som den offentlige sektor er underlagt. Vi arbejder på tværs af organisationen med stor respekt for forretningens processer og risici. Vores fokus er budgettering, budgetopfølgning, kontrolmiljø og compliance, optimering, automatisering, og ikke mindst implementering af processer, modeller og værktøjer. Vi assisterer som operationelle konsulenter, når der er behov for periodevis støtte i driften af økonomifunktionen, men tilbyder også interim assistance, når der er behov for kort- eller længerevarende støtte i et projektforløb.

 • Finansiel controller og regnskabschef - med dyb indsigt i organisationens særlige regnskabspraksis og compliance, og i tæt samarbejde med eksempelvis Rigsrevisionen og Moderniseringsstyrelsen
 • Business controller og budgetcontroller – når finansloven og politisk vedtagne budgetter skal omsættes til dagligdag
 • Økonomichef – med fokus på ledelse, optimering og transformation af organisationen
 • Projektstøtte og projektleder – når der er behov for faglig indsigt i de økonomiske rammer, mens fremdriften skal sikres
 • Støtte til design og implementering af budget- og styringsmodel, ny registreringsramme, nyt ERP-system, ændret organisering, ressortomlægning, udskillelse og oprettelse af nye styrelser mv.

I den finansielle sektor assisterer vi med at drive projekter, der med udgangspunkt i finans, fokuserer på at eksekvere transformationer på tværs af organisationen. Vi arbejder typisk med opgaver inden for rapportering, budgetopfølgning, transparens (TBM), compliance i forhold til rapporteringskrav der er specifikke for industrien og Finanstilsynet, kontrolmiljø, optimering og automatisering samt implementering og forankring af nye processer og modeller i organisationen. Interim services i finanssektoren inkluderer ofte besættelse af følgende positioner:

 • Finance Director – med fokus på ledelse, optimering og transformation på tværs af organisationen gennem en rolle som bridge-builder i business transformationer mellem IT, forretning og finans
 • Business Partner – når grundlaget for de rigtige "value conversations" skal udarbejdes og ansvarlighed for budgetter skal implementeres, kræver det øget transparens, stærkere systemunderstøttelse samt udvikling/optimering af ledelsesrapportering, eksempelvis portfolio management i et agilt set-up
 • Finance controller - dyb indsigt i den finansielle industri og de særlige "value drivers", der er gældende for de forskellige sektorer – bank, forsikring & pension samt kapitalforvaltning.
 • Projektleder/deltager – Når der er behov for projektstøtte i forbindelse med optimering, automatisering og implementering af ændringer til leverancemodel i finans, f.eks. shared services, BPO mv.
 • Støtte til design - Støtte til design og implementering af nyt ERP-system, centralisering af opgaver, tilvejebringelse af varige effektivitetsforbedringer gennem en end-2-end proces-tilgang på tværs af organisationen eller som back-end fill i forbindelse med udførsel af business as usual-opgaver i et projektforløb.

Med interim services i den private sektor kan vores konsulenter plug-and-play træde ind i roller, der spænder fra regnskabsmedarbejder til financial/business controller til regnskabschef, økonomichef og business partner eller CFO. Vi assisterer også med operationelle konsulenter i projektforløb, hvor der er behov for at øge compliance eller styrke performance, eksempelvis:

 • Service Delivery Model - optimering og implementering af ændringer i økonomifunktionens leverancemodel, herunder shared services, center of exellence og business partnering
 • Performance management - etablere transparens i og udvikle/optimere ledelsesrapportering, budgetter/forecasts mv., inklusiv underliggende processer
 • Process excellence - herunder styrkelse af det interne kontrolmiljø
 • ERP - back-end fill og/eller deltagelse i projektroller ved udrulning af nyt ERP-system

Vores tilgang

I vores arbejde med interim services hjælper vi virksomheder med at sætte den strategiske retning, og vi arbejder ud fra en datadrevet og faktabaseret tilgang, hvor vi optimerer og inspirerer i samarbejde med vores kunder.

 1. Konkret situation

  I Deloitte tager vi udgangspunkt i virksomheden og den konrete situation. I samarbejde med relevante nøglemedarbejdere får vi fastlagt de kritiske indsatspunkter og særlige forhold vedrørende organisation, organisering, systemer og processer.

 2. Globale frameworks

  Vi benytter os af vores globale frameworks, metodikker, værktøjer mv. ligesom vi konsulterer internt i Deloitte (nationalt og internationalt), for at sikre kvalitet, fuldstændighed og at alle relevante aspekter og muligheder/risici bliver belyst i vores arbejde med interim services. Med vores operationelle mindset sikrer vi os, at vi får tilpasset og skaleret vores indsats til den konkrete virksomhed, branche og den aktuelle situation.

 3. Fra analyse til forankring

  I et interim services-forløb arbejder vi struktureret og målrettet i faserne Analyse, Design, Implementering og Drift/Forankring med at identificere værdi og risici i samarbejde med jer. Dette er med henblik på, at dosere vores indsats gennem perioden, til at nå sikkert i mål samt at få identificeret eventuelle muligheder og risici.

 1. Konkret situation
 2. Globale frameworks
 3. Fra analyse til forankring

I Deloitte tager vi udgangspunkt i virksomheden og den konrete situation. I samarbejde med relevante nøglemedarbejdere får vi fastlagt de kritiske indsatspunkter og særlige forhold vedrørende organisation, organisering, systemer og processer.

Vi benytter os af vores globale frameworks, metodikker, værktøjer mv. ligesom vi konsulterer internt i Deloitte (nationalt og internationalt), for at sikre kvalitet, fuldstændighed og at alle relevante aspekter og muligheder/risici bliver belyst i vores arbejde med interim services. Med vores operationelle mindset sikrer vi os, at vi får tilpasset og skaleret vores indsats til den konkrete virksomhed, branche og den aktuelle situation.

I et interim services-forløb arbejder vi struktureret og målrettet i faserne Analyse, Design, Implementering og Drift/Forankring med at identificere værdi og risici i samarbejde med jer. Dette er med henblik på, at dosere vores indsats gennem perioden, til at nå sikkert i mål samt at få identificeret eventuelle muligheder og risici.

Hvorfor Deloitte?

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Har du behov for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Jes Østergaard Andersen

Partner | Private København

Lars Nygaard Bertelsen

Partner | Private Aarhus

Søren Nøddebo Kabel

Partner | Finansielle Institutioner