Interim Services

Økonomioutsourcing og lønadministration

Få fleksibilitet, øget transparens og højere værdi ind i økonomifunktionens leverancer ved at lade Deloitte stå for hele eller dele af din økonomi- og lønadministration.

Udfordringer

Hvis du vækster, har høj kompleksitet eller mangler kompetencer/kapacitet i din økonomifunktion.

Der er flere grunde til at overveje outsourcing af økonomi og regnskab. F.eks. hvis virksomheden er i kraftig vækst eller hvis der er tilkøbt/frasolgt områder, som øger kompleksiteten og fokus på compliance, samt skaber ændrede rapporteringskrav. Det kan også være, at I ikke har de rette kompetencer på alle nødvendige niveauer internt. Alle eksempler, hvor der er risiko for enten en dyr løsning med for meget kapacitet og kompetencer, der ikke udnyttes fuldt ud, eller modsat, at man mangler kapacitet og kompetencer, der potentielt leder til udfordringer med kvalitet og deadlines mv.

I ovenstående tilfælde giver det mening med outsourcing af økonomi- og lønadministration i en kortere eller længere periode; vi kan hjælpe med at professionalisere økonomifunktionen og bringe den til det næste niveau, hvor kvalificerede beslutningsgrundlag og leverancer, såsom intern og ekstern rapportering med underliggende processer, systemunderstøttelse og organisering mv. optimeres.

I forløbet skræddersyr vi løsningen og sikrer dermed skalerbarhed og omkostningseffektivitet, hvor der benyttes den fornødne tid på niveauerne for CFO, regnskabschef, regnskabsmedarbejder osv. - hverken mere eller mindre. En anden fordel ved outsourcing af økonomi- og lønadministration er, at du sikrer leverancer i ferier og ikke skal være bekymret for hverken sygdom eller opsigelser.

Vores konsulenter er veluddannede og har stor erfaring med opgaver inden for økonomi- og lønadministration. De er vant til at træde ind i komplekse forløb og arbejde målrettet for at skabe værdi, fremdrift og tryghed i leverancerne med kort varsel. Vi arbejder tæt sammen med jer som virksomhed om kontinuerligt at justere leverancer og rådgivning til de præcise behov, og gerne i samarbejde med vores mange specialister i Deloitte – både i Danmark og internationalt.

Økonomi- og lønoutsourcing omfatter en lang række opgaver indenfor regnskab, controlling og økonomistyring, såsom:

 • Løbende registreringer, afstemningsopgaver, månedsafslutning, indberetningsopgaver til offentlige myndigheder
 • Lønadministration inkl. afstemningsopgaver, indberetning til Danmarks Statistik, refusion ved sygdom og barsel, løn- og fraværsstatistikker
 • Periodisk rapportering, internt og eksternt
 • Årsafslutning, klargøring til revision, årsrapport, koncernregnskab, skatteberegning mv.
 • Budgetter, estimater, forecasts og løbende opfølgning
 • Controlling, analyser og kvalificerede beslutningsgrundlag
 • Review og implementering af optimerede processer, herunder tilhørende systemunderstøttelse mv.

Vores tilgang

Vores økonomi- og lønadministration er baseret på globale metoder og best practice, og har fokus på omkostningseffektiv afvikling og med anvendelse af lokale og internationale specialister i en stærkt systemunderstøttet løsning.

I Deloitte arbejder vi struktureret og efter ”best-practice”, for at blive en foretrukken samarbejdspartner til at overtage hele eller dele af jeres økonomi- og lønadministration. Vi har en step-by-step proces, således at vi sikrer overholdelse af global, lokal og industrispecifik compliance, at værdiskabelsen i opgaverne identificeres og at der implementeres en omkostningseffektiv løsning med fokus på videre optimering.

I forbindelse med outsourcing af økonomi- og lønadministration er der typisk fire delprocesser:

 1. Opstart og foranalyse

  I fasen ”opstart og foranalyse” er formålet at analysere og designe løsningen for den transformation, der skal eksekveres på, herunder skabe et overblik over hvilke processer der løbende skal afvikles, for at frembringe de leverancer der tillige besluttes. Der udarbejdes en samarbejdsaftale, der beskriver hvilke opgaver der skal udføres af hvem og med hvilken frekvens (Service Level Agreement, SLA). Endelig er der et review af systemunderstøttelsen, gennemgang af processer og virksomhedsspecifikke forhold.

 2. Overdragelse

  I fasen ”overdragelse” sker skiftet fra den nuværende situation til Deloitte, hvor de i den foregående fase, opstart og foranalyse, beskrevne opgaver påbegyndes og dokumenteres i nødvendigt omfang. Herunder evalueres procedurer og processer, mens der udarbejdes skabeloner, værktøjer og guidelines til understøttelse af en personuafhængig afvikling.

 3. Drift

  I fasen ”drift” eksekveres i henhold til samarbejdsaftalen (SLA). Eventuelle issues, der løbende identificeres, løses i tæt samarbejde med virksomheden, og efter behov ved hjælp af assistance fra Deloittes eksperter i ind- og udland. I takt med at der opnås erfaring med opgaverne, og i takt med eventuelle ændringer i virksomhedens forhold, påbegyndes arbejdet med at identificere optimeringsmuligheder, enten i form af organisatoriske forandringer, review af processer eller ændring i systemunderstøttelse.

 4. Afslutning og overdragelse

  I fasen ”afslutning og overdragelse” er transformationen typisk gennemført, og der er etableret en stabil situation med mindre grad af forandringer og justeringer, ligesom de væsentligste effektiviseringsgevinster er høstet. I denne fase bliver samarbejdet taget op til revision og det vurderes, hvorvidt en outsourcing-løsning fortsat er relevant og den mest omkostningseffektive løsning. Herefter besluttes om samarbejdet fortsættes, om arbejdet med fordel kan insources, eller om der kan findes eksterne alternativer til en videre outsourcing.

 1. Opstart og foranalyse
 2. Overdragelse
 3. Drift
 4. Afslutning og overdragelse

I fasen ”opstart og foranalyse” er formålet at analysere og designe løsningen for den transformation, der skal eksekveres på, herunder skabe et overblik over hvilke processer der løbende skal afvikles, for at frembringe de leverancer der tillige besluttes. Der udarbejdes en samarbejdsaftale, der beskriver hvilke opgaver der skal udføres af hvem og med hvilken frekvens (Service Level Agreement, SLA). Endelig er der et review af systemunderstøttelsen, gennemgang af processer og virksomhedsspecifikke forhold.

I fasen ”overdragelse” sker skiftet fra den nuværende situation til Deloitte, hvor de i den foregående fase, opstart og foranalyse, beskrevne opgaver påbegyndes og dokumenteres i nødvendigt omfang. Herunder evalueres procedurer og processer, mens der udarbejdes skabeloner, værktøjer og guidelines til understøttelse af en personuafhængig afvikling.

I fasen ”drift” eksekveres i henhold til samarbejdsaftalen (SLA). Eventuelle issues, der løbende identificeres, løses i tæt samarbejde med virksomheden, og efter behov ved hjælp af assistance fra Deloittes eksperter i ind- og udland. I takt med at der opnås erfaring med opgaverne, og i takt med eventuelle ændringer i virksomhedens forhold, påbegyndes arbejdet med at identificere optimeringsmuligheder, enten i form af organisatoriske forandringer, review af processer eller ændring i systemunderstøttelse.

I fasen ”afslutning og overdragelse” er transformationen typisk gennemført, og der er etableret en stabil situation med mindre grad af forandringer og justeringer, ligesom de væsentligste effektiviseringsgevinster er høstet. I denne fase bliver samarbejdet taget op til revision og det vurderes, hvorvidt en outsourcing-løsning fortsat er relevant og den mest omkostningseffektive løsning. Herefter besluttes om samarbejdet fortsættes, om arbejdet med fordel kan insources, eller om der kan findes eksterne alternativer til en videre outsourcing.

Hvorfor Deloitte?

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Har du behov for rådgivning eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Jes Østergaard Andersen

Partner

Lars Nygaard Bertelsen

Partner