Løsninger

Forsikringsafgifter

Få hjælp til at betale afgift til det rigtige land.

Forsikringsafgifter er ikke standardiserede i samme grad som for eksempel moms eller skat. Vi hjælper dig til at betale afgiften på de relevante forsikringer i det rigtige land, så du undgår at betale for lidt eller for meget, og uden at skulle bruge unødig meget tid på dette i dagligdagen.

Landenes skatteprovenu er generelt under pres. Vi ser i stigende grad, at regeringer rundt omkring forsøger at kompensere for dette ved enten at forhøje eksisterende skatter/afgifter, at indføre nye, eller ved at fokusere på effektiv opkrævning af dem, der allerede under gældende lovgivning burde blive betalt.

I Danmark er forsikringsafgifterne som hovedregel beskedne, men i andre lande er det samme langt fra tilfældet. I Deloitte har vi erfaring med at identificere de forsikringer, der er underlagt afgifter i andre lande, og vi kan hjælpe dig med at indberette og betale afgifterne i de lande, hvor det er relevant. Vi fokuserer på den praktiske håndtering, så du kan fokusere på andre opgaver. Vi hjælper således med:

  • Identifikation af de forsikringstyper, hvor risikoen typisk er beliggende i andre lande end Danmark. 
  • En gennemgang af porteføljen på de identificerede forsikringstyper, og markering af de aftaler, som har dækning i udlandet.
  • Undersøgelse af, om det pågældende land har en forsikringsafgift, og størrelsen på denne.
  • Efterfølgende assistance i forbindelse med indbetaling af afgiften til den udenlandske myndighed.


Når analysen er gennemført kan du få adgang til et værktøj, hvor du får et samlet overblik over i hvilke lande, og på hvilke forsikringstyper din risiko befinder sig.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Kontakt

Cliff Kristoffersen

Cliff Kristoffersen

Partner

Cliff er partner i vores afdeling for indirekte skatter og har bred erfaring med rådgivning af større danske og internationale virksomheder. Cliff betjener f.eks. virksomheder med delvis fradragsret f... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('