Insight

Nye regler for opgørelse af momsfradragsprocenten

Vi giver dig overblikket over reglerne

Virksomheder med både momspligtige og momsfrie aktiviteter skal opgøre den delvise fradragsprocent og angive korrektioner af moms og lønsumsafgift efter et fast system. Der er klare regler for, hvilken acontoprocent der skal bruges i de enkelte år. Reglerne er indført for at undgå rentebetalinger.