Insight

Renter på korrektion af moms

Med nyt lovforslag bliver det snart virkelighed

Nyt lovforslag om renter på efterangivelser og korrektioner på momsområdet er fremsat. Bliver det vedtaget, skal der fremadrettet betales renter af korrektioner.