Insight

Skatterådgivning og it-licenser kan være momsfri forvaltning

EU-dom må føre til lempelser af dansk praksis

EU-Domstolen har vurderet, om assistance til forvaltere af investeringsforeninger vedr. investorernes skatteforhold og it-licenser er momsfri ”forvaltning af investeringsforeninger”. Ifølge dommen kan de konkrete ydelser momsfritages, hvilket må føre til en væsentlig justering af dansk praksis.