Insight

Renter på moms- og afgiftskorrektioner – nu sker det!

Rentereglerne er en realitet fra 1. juli 2023

Hvis man har planer om at gennemgå og afdække sine risici i forhold til moms og afgifter, inden de nye renteregler træder fuldt ud i kraft, har man travlt. De nye renteregler for alle moms- og afgiftskorrektioner vil træde i kraft allerede 1. juli 2023.

19. maj 2023

 

Skatteministeriet har med Bekendtgørelsen af 12. maj 2023 indført opkrævning af renter for alle moms- og afgiftskorrektioner. Reglerne vil træde i kraft fra den 1. juli 2023.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at reglerne har bagudrettet virkning. Dette indebærer, at alle korrektioner af tidligere indberettet moms- og afgiftsangivelser vil være underlagt forrentning fra og med den 1. juli 2023. 

Den ordinære forældelse/genoptagelse for moms og afgifter i Danmark er 3 år. Det er således alle perioder fra og med den 1. juli 2020 og frem, der vil være omfattet af rentereglerne, når de træder i kraft den 1. juli 2023.

 

Hvad nu?

Der er under to måneder til at få identificeret fejl og foretaget eventuelle korrektioner, hvis man vil undgå en renteopkrævning af sine efterangivelser. Derudover forventer vi endnu mere aktivitet på kontrolområdet for moms og afgifter hen over efteråret. Det skal særligt ses i lyset af Skattestyrelsens nuværende kampagner omkring håndtering af handel med udlandet, kantinemoms, håndtering af biler mm.

Det er derfor vores klare anbefaling, at man som minimum får taget temperaturen på den daglige håndtering af moms og afgifter. 

Vi står naturligvis til rådighed for en drøftelse herom.

 

Se tidligere artikler omkring de nye renteregler

Renter på korrektion af moms

Renter på korrektion af moms

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('