Insight

Renter på korrektion af moms

Med nyt lovforslag bliver det snart virkelighed

Nyt lovforslag om renter på efterangivelser og korrektioner på momsområdet er fremsat. Bliver det vedtaget, skal der fremadrettet betales renter af korrektioner.

5. maj 2022

 

Skatteministeriet har tidligere på året haft et lovforslag i høring, som netop er fremsat. Hvis det bliver vedtaget, betyder det, at efterangivelser og korrektioner på momsområdet vil blive forrentet. 

Baggrunden for forslaget er, at de nuværende regler favoriserer de virksomheder, der ikke angiver til tiden, i forhold til dem, der angiver det, de skal til tiden, men som betaler for sent. 

Med forslaget vil Danmark blive sidestillet med de fleste øvrige lande, eftersom Danmark – baseret på vores erfaring – er et af de eneste lande, der ikke forrenter momskorrektioner. 

Rentesatsen er høj – pt. 8,4 % pro anno – og Skatteministeriet forventer, at der skal opkræves et trecifret millionbeløb i renter om året. 

Renterne vil ramme alle efterangivelser af moms, som medfører en postering på skattekontoen. Forrentningen sker fra den dato, hvor momsen oprindeligt skulle være betalt, og indtil den dato, hvor den faktisk betales. Det er kun beløb i Skattestyrelsens favør, der forrentes. 

Vi har i de senere år set et stigende fokus fra Skattemyndighederne på, at korrektioner mv. ikke ”blot” kan indeholdes i den åbne angivelsesperiode, men i stedet skal periodiseres til den rigtige periode. Med reglerne om renter får det direkte økonomisk betydning, og vi forventer, at der fremadrettet vil komme endnu mere fokus på, at fejl skal rettes i den rigtige periode. 

Reglerne rammer naturligvis de situationer, hvor der er indberettet for lidt på momsangivelsen, men det kan også betyde udfordringer i en række andre situationer, f.eks. hvis: 

  • dokumentationskrav ved EU-salg ikke er på plads (reglerne i dag kræver, at dokumentation skal være på plads, og er den ikke det, skal der betales moms, indtil den er det),
  • der ikke er indberettet til ”EU-salg uden moms”,
  • man ved en fejl ikke har opkrævet moms, selvom køber kan fradrage momsen fuldt ud (fx fordi man har behandlet et beløb som udlæg eller via mellemregning),
  • der er taget fradrag for købsmoms på en faktura, hvor der ikke skulle have været opkrævet moms,
  • der er taget fradrag for købsmoms på en faktura, hvor der ikke er ret til fradrag (f.eks. fordi fakturakrav ikke er opfyldt).

Hvornår denne del af lovforslaget træder i kraft, overlader man til ministeren. Vi forventer, at reglerne først får virkning fra starten af 2023, da skattemyndighedernes systemer skal tilpasses.

Der er ikke lagt op til overgangsregler. Det betyder, at efterangivelser eller korrektioner, der registreres efter ikrafttrædelsen, vil medføre forrentning, uanset hvilken periode det vedrører. 

Det har altid været vigtigt at have ”styr på momsen”, men fremadrettet vil det få direkte økonomisk betydning, hvis der ikke er det. Også selvom man er en fuldt momspligtig virksomhed, og statskassen ikke har lidt et tab som følge af fejlen.

Hvis I ikke er 100 % sikre på, at I har styr på momsen, så er det oplagt at få det vurderet nu, eftersom fejl kan rettes uden renter indtil det tidspunkt, hvor reglerne træder i kraft. 

Har du brug for sparring eller en drøftelse af, hvordan I kan få styr på momsen? Så tag gerne fat i din normale kontaktperson hos Deloitte eller en af vores dygtige momsrådgivere. Så finder vi sammen ud af, om den rigtige løsning for jer er et momsreview, en workshop eller noget helt tredje.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('