Insight

Revisionsudvalg

Rolle og opgaver er under kontinuerlig udvikling

Revisionsudvalg har i de senere år udviklet sig til at blive en velfungerende og effektiv del af bestyrelsesarbejdet – specielt i forhold til kvaliteten i virksomhedernes rapportering og regnskabsaflæggelse, hvilket samtidig har resulteret i en kontinuerlig stigning i kravene og forventningerne til revisionsudvalgene.

Nye lovkrav til revisionsudvalg

Fra og med 1. januar 2017 skal revisionsudvalgene i Danmark også:

  • Orientere bestyrelsen om revisionen og regnskabsaflæggelsen
  • Overvåge risikostyring og interne kontroller
  • Drøfte revisionspåtegningen, der skal indeholde omtale af centrale forhold ved revisionen, med ekstern revision
  • Vælge ekstern revision
  • Overvåge revisionens kvalitet og effektivitet
  • Overvåge ekstern revisions overholdelse af uafhængighedskrav
  • Forhåndsgodkende rådgivningsydelser fra ekstern revision og sikre at loftet på 70% på honorar for rådgivning ikke brydes.

 

Revisionsudvalg - New EU legislation (UK)

Revisionsudvalgets opgaver

Disse publikationer giver en praktisk introduktion til revisionsudvalgets opgaver i Danmark, ligesom der oplistes en række spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille.


Læs publikationerne

 

Revisionsudvalget - værktøjer

De vedhæftede dokumenter er eksempler på et dansk kommissorium for revisionsudvalget, revisionsudvalgets arbejdsplan og skabelon til evaluering af revisionsudvalgets arbejde.


Læs eksempler

Audit Committee Lab

Sådan får I sat den rette kurs - Deloitte leder og understøtter drøftelserne

Vi står klar til at hjælpe jer og lede et Audit Committee Lab for udvalgsformanden, enkeltmedlemmer og hele udvalget, hvor I får sat den rette kurs.

Vi foreslår, at I prøver dette som erstatning for revisionsudvalgets sædvanlige selvevaluering

Audit Committee Resource Guide

Audit Committee Resource Guide giver et overblik over kravene til revisionsudvalg i amerikanske virksomheder og er tænkt som et opslagsværk for revisionsudvalgsmedlemmer i forbindelse med varetagelsen af deres rolle, som i vid udstrækning også kan anvendes i en dansk kontekst.

Publikationen indeholder også amerikanske eksempler på kommissorium for revisionsudvalget, revisionsudvalgets arbejdsplan og skabelon til evaluering af revisionsudvalgets arbejde.

Læs publikationen

Audit Committee Brief

Månedligt nyhedsbrev, som adresserer en række emner af betydning for revisionsudvalgets arbejde

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('