Lige nu ser vi det højeste antal transaktioner i Danmark nogensinde, men for mange virksomheder ligger der stadig et stort uudnyttet potentiale i M&A.

I dette års CFO Survey sætter vi fokus på Mergers & Acquisitions (M&A). Vi har spurgt de 140 CFO’er om deres anvendelse af M&A, og resultaterne af dette kan du læse nedenfor. Derudover har vi interviewet CFO’erne fra to virksomheder, der virkeligt er i front, når det gælder M&A, nemlig Carlsberg og Tryg.

Lige under halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen beskæftiger sig med M&A. Undersøgelsen viser også, at det primært er de større virksomheder, der har M&A på radaren. 37 procent af virksomhederne med en omsætning under 500 mio. kr. beskæftiger sig med M&A, mens tallet er 38 procent for virksomheder med en omsætning mellem 500 mio. og 5 mia. kr. For virksomheder med en omsætning på mere end 5 mia. kr. er tallet 85 procent.

Spørgsmål: Beskæftiger din virksomhed sig med M&A?

M&A bruges til at forøge den eksisterende forretning

37 procent af CFO’erne fra virksomheder med M&A-aktiviteter svarer, at M&A er vigtigt eller meget vigtigt for deres virksomheds fremtidige udvikling. 48 procent svarer, at M&A i nogen grad er vigtigt for dette.

CFO’erne peger på skalering af den eksisterende virksomhed som den primære årsag til, at de aktivt søger udvikling igennem M&A. Halvdelen af CFO’erne i undersøgelsen angiver dette som den primære årsag. 28 procent af CFO’erne peger på tranformation og fremtidssikring af virksomheden som den primære grund til at gennemføre M&A-transaktioner. Det er forholdsvist nyt, at virksomheder i dag køber sig til digitale kompetencer, og kun 3 procent af CFO’erne peger da også på dette som den primære baggrund for deres M&A-aktiviteter.

Spørgsmål: I hvilken grad er M&A vigtigt for den fremtidige udvikling af din virksomhed?

Spørgsmål: Hvad er den vigtigste grund til, at din virksomhed beskæftiger sig med M&A?

CFO’en har en nøglerolle – også efter, papirerne er underskrevet

Om CFO’ens virksomhed beskæftiger sig med M&A eller ej ser ud til at have indflydelse på, hvordan CFO’en vurderer sin egen rolle i M&A. 86 procent af CFO’erne fra virksomheder med M&A-aktiviteter svarer, at aktiv involvering fra CFO’en i høj grad eller i meget høj grad er vigtig i M&A. For de CFO’er, hvis virksomheder ikke beskæftiger sig med M&A, er tallet 77 procent. Samme tendens gør sig gældende, når vi spørger til betydningen af CFO’en i de forskellige M&A-processer. Her vurderer CFO’er fra virksomheder, der ikke beskæftiger sig med M&A, generelt CFO’ens rolle som mindre vigtig, end CFO’er fra virksomheder med M&A-aktiviteter.

66 procent af CFO’erne fra virksomheder med M&A-aktiviteter peger på, at CFO’en bør spille en nøglerolle i forhold til værdiansættelse og forhandling. Også strategiudvikling (49 procent) og due diligence (45 procent) anses som processer, hvor det er vigtigt, at CFO’en har en nøglerolle. Til gengæld angiver kun 32 procent, at CFO’en bør have en vigtig rolle i integrations-/separationsfasen.

CFO’erne vurderer dog netop integrations-/separationsfasen som den største faldgrube i forbindelse med M&A. 63 procent af CFO’erne fra virksomheder med M&A-aktiviteter angiver dette som en af de tre væsentligste faldgruber.

Spørgsmål: I hvilken grad er aktiv involvering fra CFO’en vigtigt i forhold til M&A?

Spørgsmål: I hvilke M&A-processer er det vigtigst, at CFO’en spiller en central rolle?

Spørgsmål: Hvad er de største faldgruber i forbindelse med M&A?

Kontakt os

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('