Færre CFO’er mener, at de er digitalt modne.

Digital er blevet den nye normal. Hvis der var nogen tvivl om det før COVID-19-krisen, vil der helt sikkert ikke være det efter. Adskillige danske virksomheder har formået fortsat at få hjulene til at køre rundt ved at udnytte styrkerne ved digitale teknologier, værktøjer og processer, hvilket har gjort, at de har været i stand til at udføre nødvendige opgaver hurtigere og bedre uden begrænsninger i forhold til tid og fysisk afstand. Men hvor på modenhedsrejsen befinder økonomifunktionerne sig ifølge de danske CFO’er, når det drejer sig om digital transformation?

CFO Survey 2020 viser, at 44 procent af CFO’erne finder deres økonomifunktioner modne eller meget modne, når det drejer sig om digital transformation. Dette er et fald på 11 procentpoint i forhold til sidste års survey. Samtidig opfatter flere CFO’er sig selv og deres økonomifunktioner som digitalt umodne.

Mindre tillid, mere kompetence

En mulig forklaring på det faldende modenhedsniveau kan være, at de danske CFO’er har øget deres digitale selvforståelse og derved har opnået en mere realistisk forståelse af, hvad det betyder at være en digitalt moden virksomhed, og dermed hvor langt deres virksomhed er på den digitale modenhedsrejse.

I overensstemmelse hermed har vi observeret, at færre CFO’er, i sammenligning med sidste års survey, har stor tillid til deres videnniveau og evnen til at drive digitale transformationer. I stedet mener flere CFO’er, at de kun til en vis grad har de nødvendige kompetencer til at drive den digitale transformation.

Surveyen viser også, at tre ud af fire CFO’er mangler tillid, når det drejer sig om at bringe nye digitale værktøjer i spil i økonomifunktionen. Den største udfordring for CFO’erne ser ud til at være at bidrage til arbejdet med at implementere nye teknologier.

CFO’ens primære mål med digitalisering er omkostningsoptimering

Begrundelsen for at anvende nye digitale værktøjer har ikke ændret sig siden sidste år, og CFO’erne har stadig omkostningsoptimering som deres primære mål. Faktisk har den prioriterede liste over primære mål overhovedet ikke ændret sig siden sidste år. Således er det andetvigtigste mål for CFO’erne at anvende digitale værktøjer, såsom predictive analytics, til at understøtte beslutningstagning. Anvendelse af digitale værktøjer til at forbedre medarbejdertilfredsheden rangerer, igen, lavest.

I løbet af de seneste par år har vi set en hurtig stigning i udbuddet af nye teknologier, hvilket har gjort det muligt for CFO’erne at forfølge muligheder, vi aldrig før har tænkt mulige. Vi har kun kradset i overfladen af, hvad der er muligt med teknologier som RPA, blockchain og cognitive computing. Spørgsmålet er, om CFO’erne og økonomifunktionerne bruger disse digitale teknologier, eller om den mangel på viden og kompetencer, der er beskrevet tidligere, er blevet en forhindring for virksomhederne i forhold til at realisere deres sande digitale potentiale?

Download CFO Survey Spring 2020

Kontakt

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('