I dette års CFO Survey ser vi en markant stigning i økonomifunktionens anvendelse af digitale teknologier såsom cloudcomputing og softwarerobotter.

Det seneste år har i den grad understreget betydningen af digitale teknologier, værktøjer og processer. Virksomheder, der allerede var langt i deres digitalisering, har under COVID-19-krisen stået væsentligt stærkere end mere digitalt umodne virksomheder. Disse virksomheder er blevet bekræftet i værdien af digitale investeringer, mens mange af de mere digitale umodne virksomheder er blevet tvunget af sted på en digitaliseringsrejse.

I årets undersøgelse ser vi en større andel af CFO’er, der karakteriseres deres økonomifunktion som digitalt moden, end i nogle af vores tidligere undersøgelser. 61 procent karakteriserer deres økonomifunktion som moden, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til sidste år, hvor tallet var 44 procent.

Flere CFO’er giver i år udtryk for en tillid til, at de har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til at drive digitale transformationer. For eksempel svarer 49 procent af CFO’erne, at de i høj grad eller meget høj grad har den nødvendige viden og kompetencer til at udnytte digitale værktøjer til at skabe værdi for virksomheden (i 2020 var tallet 32 procent). Denne udvikling hænger godt sammen med CFO’ernes højere vurdering af deres økonomifunktions digitale modenhed.

Spørgsmål: Hvordan vurderer du din økonomifunktions modenhed, når der kommer til digital transformation?

Spørgsmål: I hvilken grad mener du, at du har det nødvendige videns- og kompetencegrundlag til at…

Cloudcomputing og softwarerobotter indtager økonomifunktionen

Siden 2017 har vi hvert år spurgt CFO’erne om anvendelsen af syv teknologier i deres økonomifunktion. Det har vi gjort ud fra en forventning om, at disse teknologier på sigt vil have en markant betydning for udviklingen af økonomifunktionen.

Vi har da også mere eller mindre set en stigning i anvendelsen af disse teknologier over hele linjen fra år til år (sidste år så vi dog en lille tilbagegang for enkelte teknologier). Cloudcomputing indtager førstepladsen som den mest anvendte af de syv teknologier og anvendes nu i tre ud af fire økonomifunktioner (74 procent sammenlignet med 65 procent i 2020). På andenpladsen kommer visualiseringsværktøjer, som dog har oplevet et mindre fald fra 65 procent til 59 procent. Softwarerobotter kommer ind på tredjepladsen og er steget fra 37 procent i 2020 til 52 procent i år. Der er også sket en stor stigning i anvendelsen af advanced analytics, fra 32 procent til 50 procent.

En del af forklaringen på stigningen i anvendelsen i forhold til sidste år skal dog formentligt findes i, at vi i år har flere større virksomheder med i undersøgelsen. Som det ses af figuren, tegner der sig et billede af, at større virksomheder i højere grad anvender mange af disse teknologier. Man må dog stadig sige, at digitale teknologier i den grad har gjort deres indmarch i økonomifunktionen, hvilket er i overensstemmelse med vores forudsigelse for fire år siden.

Spørgsmål: I hvilket omfang anvender din økonomifunktion disse teknologier?

Digitale værktøjer bruges til at understøtte beslutningstagning

58 procent af CFO’erne peger på, at et af formålene med anvendelsen af digitale værktøjer er understøttelse af beslutningstagning. 54 procent peger på omkostningsoptimering som et af formålene, mens 39 procent peger på mindskning af fejlrater. Dermed har understøttelse af beslutningstagning skubbet omkostningsoptimering af førstepladsen som det primære formål med at anvende digitale værktøjer. 7 procent af CFO’erne svarer, at deres økonomifunktion ikke har defineret en digitaliseringsstrategi.

Spørgsmål: Hvad er de vigtigste mål med din økonomifunktions digitaliseringsstrategi?

Kontakt us

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('