CFO’ernes kendskab til verdensmålene er steget støt, og flere bruger dem aktivt til blandt andet at nå strategiske mål.

Verdensmålene repræsenterer den første globale udviklingsdagsorden, der adresserer verdens mest presserende sociale, miljømæssige og økonomiske barrierer for bæredygtig vækst. I Deloittes globale Climate Check Report fra 2021 svarer otte ud af ti topledere, at de bekymrer sig om klimaforandringerne, og de peger på, at både virksomheder og regeringer spiller en afgørende rolle, når det kommer til at beskytte miljøet. Implementering af verdensmålene i virksomhedens kerneforretning er ikke blot en væsentlig forudsætning for at bidrage til denne omstilling, men kan også anvendes som en løftestang for innovation, vækst og forretningsudvikling.

I dette års CFO Survey svarer ni ud af ti CFO’er, at de har kendskab til verdensmålene. I 2020 svarede syv ud af ti, at de kendte verdensmålene, mens det i 2019 var fem ud af ti. Kendskabet til verdensmålene er altså blevet væsentligt udbredt blandt CFO’erne, og det er nu kun 11 procent, der har meget lidt eller intet kendskab til dem.

Spørgsmål: I hvor høj grad har du kendskab til verdensmålene?*

*CFO’er, der har svaret ”I meget høj grad”, ”I høj grad”, ”I nogen grad” eller ”I lav grad”.

CFO’er bruger verdensmålene mere aktivt

I år ser vi, at CFO’erne igen anvender verdensmålene mere aktivt i deres arbejde. Faktisk er der sket en stigning over hele linjen fra sidste år, således at anvendelsen inden for næsten alle områder er tilbage på samme niveau som i 2019. CFO’erne bruger i højere grad verdensmålene aktivt til både at måle impact, brande virksomheden, nå strategiske mål samt som strategisk styringsværktøj og som ramme for innovation og forretningsudvikling. Der er ikke mindst sket en markant stigning i brugen af verdensmålene til at nå strategiske mål (en stigning på 16 procentpoint fra 2020 til 2021).

Årsagen til, at vi sidste år så et fald i anvendelsen af verdensmålene på nogle områder, kan meget vel være, at verdensmålene trådte i baggrunden, da COVID-19-krisen ramte. Nu, i 2021, er der igen luft til på forskellige måder at indtænke verdensmålene i virksomhedens overordnede strategi.

Spørgsmål: Bruger du verdensmålene aktivt til at…

ESG-forhold får stigende betydning for kapitalomkostningerne

CFO’erne bliver også spurgt til, hvordan kapitalomkostninger bliver påvirket af, hvordan deres virksomhed klarer sig, når det kommer til ESG-forhold (Environmental, Social and Governance). Her svarer 21 procent af de CFO’er, der har kendskab til verdensmålene, at det i dag påvirker kapitalomkostningerne meget, og 53 procent svarer, at det vil påvirke kapitalomkostningerne meget om tre år. ESG-forholdenes betydning er altså steget det seneste år og forventes at stige yderligere de næste tre år.

Spørgsmål: I hvilken grad tror du, at virksomhedens overordnede performance med hensyn til ESG-forhold påvirker kapitalomkostningerne?

Kontakt os

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('