Trods de negative forventninger til den økonomiske fremtid er der fortsat et fokus på at vækste toplinjen. Her anser CFO’erne deres egen rolle som væsentlig.

82 procent af CFO’erne anser organisk vækst som vigtigt for deres virksomheds fremtidige udvikling, og for halvdelen er det meget vigtigt. Her mener 67 procent, at de selv i meget høj grad eller høj grad bør være aktivt involveret i at drive organisk vækst i virksomheden, og 77 procent tror, at de vil spille en større rolle i vækstskabelse over de næste to til tre år. Det viser dermed, at CFO’erne har fået øjnene op for vigtigheden af at drive vækst, og at de selv spiller en central rolle i denne sammenhæng.

Spørgsmål: I hvilken grad er accelererende organisk vækst vigtig for din virksomheds fremtidige udvikling?

Spørgsmål: I hvilken grad finder du det vigtigt, at CFO’en er aktivt engageret i at maksimere organisk vækst?

Spørgsmål: Tror du, at du som CFO vil spille en mere indflydelsesrig rolle i maksimering af organisk vækst om 2-3 år?

Uoverensstemmelse mellem behov og fokus

Dette års rapport indikerer, at virksomhederne bruger forskellige teknikker til at accelerere den organiske vækst. CFO’erne vurderer de vigtigste vækstdrivere til at være parametre som kundeoplevelse, branding og optimering af salgsstyrken.

Når de skal vurdere CFO’ens rolle i vækstskabelsen, peger CFO’erne primært på, at de skal have en central rolle i prissætning og introduktion af nye forretningsmodeller. Dette er parametre, der kan siges at falde under de ’klassiske’ opgaver for CFO’en.

Det udtrykker dog en uoverensstemmelse mellem CFO’ernes vurdering af, hvad deres virksomheder har behov i forhold til vækstskabelse, og hvad CFO’er generelt bør fokusere på. Der kan dermed argumenteres for, at CFO’erne bør fokusere på de behov, som deres virksomhed har i stedet for på de klassiske CFO-opgaver, hvis de vil lykkes med at maksimere organisk vækst.

Spørgsmål: Hvilke tiltag gør din virksomhed primært for at maksimere organisk vækst?

Spørgsmål: Indenfor hvilke områder mener du, at CFO’en har en særlig vigtig rolle i forhold til at maksimere organisk vækst?

Kontakt os

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('