Løsninger

Operating model

Understøtter virksomhedens struktur den valgte strategi?

En operating model beskriver virksomhedens overordnede struktur indenfor organisering, processer, systemer, faciliteter og lokaliteter.

Siden finanskrisen har mange virksomheder arbejdet hårdt på at få styr på omkostningerne og samtidig skabe en effektiv, fleksibel og skalérbar organisation, der optimerer performance. Behovene for agilitet og omkostningseffektivitet forsvinder ikke i de kommende år, men skal kombineres med vækst. Her er det afgørende at tage stilling til, hvordan virksomheden skal indrettes for at realisere strategien. 

I Deloitte har vi stor erfaring med at operationalisere virksomheders strategi, således at den rent faktisk kan realiseres. Vores kunder tæller nogle af landet største virksomheder og offentlige organisationer. 


I vores optik består en effektiv operating model af tre elementer:

  • En forretningsmodel, der beskriver, hvordan kunderne betjenes, det vil sige, hvilke segmenter der betjenes gennem hvilke kanaler.
  • En driftsmodel, der beskriver, hvordan og hvor virksomhedens opgaver (processer) løses, og hvordan disse understøttes af it-systemer.
  • En styringsmodel, der beskriver, hvordan virksomhedens overordnede strategiske, taktiske og operationelle mål omsættes til incitamenter for medarbejderne.


Indenfor disse rammer hjælper vi blandt andet vores kunder med at:

  • Implementere ændringer i driftsmodellen for at realisere de strategiske programmer, eksempelvis outsourcing, shared services, vækst- og innovationsplaner.
  • Gennemgå de strukturelle forhold og det samlede landskab af processer og systemer for at identificere muligheder for reduktioner i omkostningsbasen.
  • Implementere lokale ændringer i organisationen for at smidiggøre processer, systemmigration og eksekvering.
  • Gennemføre sammenlægninger og/eller opsplitninger af funktionsområder og afdelinger.
  • Skabe overensstemmelse mellem organisationsdesign og strategi på baggrund af markedsforhold og deres konsekvenser for kunder, kanaler, produkter og performance.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Mikkel Boe

Mikkel Boe

Partner

Mikkel is a Partner with Deloitte Consulting and Nordic Lead for Deloitte’s M&A Consulting Services, covering the areas of M&A strategy, Commercial and Operational due diligence, synergy assessment, c... Mere

Tore Christian Jensen

Tore Christian Jensen

Partner

As a part of the Strategy & Operations practice Tore has worked with analysis, development and implementation of operational strategies. Tore has deep experience with aligning business models to chang... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('