Insight

Afgift på nikotin og skærpede krav til handel med tobak

Dyrere nikotinposer på vej

Regeringens plan for handel med tobak udmøntes nu i bl.a. dyrere nikotinposer, krav om et fast antal cigaretter i hver pakke samt ensretning af gældende satser. Bødestraf fastholdes ved manglende overholdelse, og bliver lovforslaget en realitet, vil en typisk snusdåse blive 11 kr. dyrere.

28. september 2021

 

Regeringen har tidligere annonceret en handleplan med syv tiltag, der skal skærpe kravene til og styrke kontrollen med handel af tobak. Regeringen har nu udarbejdet et forslag til lovændringer, som delvist skal udmønte handleplanen.

Med forslaget ønsker regeringen for det første overfor forbrugerne at synliggøre den høje afgift på tobak. Det skal ske ved en regel om 20 stk. cigaretter i hver enkeltpakning – hverken mere eller mindre. De berørte virksomheder afskæres dermed fra at justere antallet af cigaretter i de enkelte pakninger med henblik på at bibeholde en nogenlunde stabil pris pr. pakke cigaretter – uagtet at afgiften pr. cigaret stiger. Pr. 1. januar forventes en pakke cigaretter at koste i omegnen af 60 kr.

For det andet ensrettes satserne på de forskellige typer af røgfri tobak, så der ikke længere skal sondres mellem forskellige typer af produkter. Derved søger regeringen at lempe den administrative byrde for afgiftspligtige virksomheder. 

Herudover indføres den tidligere varslede afgift på nikotinposer (snus). Ifølge lovforslaget skal der betales en afgift på 5,5 øre/mg. nikotin. Dette svarer til ca. 11 kr. for en normal dåse med 20 nikotinposer.

Lovforslaget er på nuværende tidspunkt blevet sendt i høring med frist den 15. oktober.

Skærpede krav og styrket kontrol med handel med tobak.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('