Insight

Det nye lovprogram byder på ændringer af afgiftsområdet

Håndhævelse, forenkling og grønne skærpelser på vej

Punktafgifterne for emballage og tobak forhøjes, og der indføres øget kontrol på motorområdet. Samtidigt sker der bl.a. nedsættelse af overskudsvarmeafgiften, og velgørende organisationer får mulighed for godtgørelse af afgiften på chokolade, kaffe mv.