Insight

Det rentefrie lån afskaffes

Forskudsvis udbetaling af negativ moms afskaffes fra 2018

Skatteministeriet har udsendt et lovforslag vedr. afskaffelse af forskudsmomsordningen. Ordningen foreslås ophævet pr. 1. januar 2018, og allerede forskudsvis udbetalt moms skal tilbagebetales.

27. juni 2017

Som følge af Nordsøaftalen har Skatteministeriet nu sendt et lovforslag i høring vedrørende afskaffelse af den del af eksportmomsordningen, som består i forskudsvis udbetaling af negativ moms. Afskaffelsen sker med virkning fra den 1. januar 2018.

Lovforslaget indebærer således, at det fra 1. januar 2018 ikke vil være muligt at opnå en forskudsvis udbetaling af negativ moms (et rentefrit lån) beregnet som 3/52 af det seneste års negative momstilsvar. Hvis forslaget vedtages, vil det have den konsekvens, at virksomheder, der har opnået et rentefrit lån, skal tilbagebetale lånet til SKAT senest den 15. januar 2018.

Afskaffelsen af det rentefrie lån vil føre til, at virksomheder under ordningen vil miste den likviditetsmæssige fordel, som det rentefrie lån hidtil har givet. Der er i lovforslaget lagt vægt på, at udlånsrenten er historisk lav, og at omkostningerne ved alternativ finansiering vil være relativt lave. Høringsfristen for lovforslaget er den 14. august 2017.

Bemærk, at der ikke ændres på den del af eksportmomsordningen, der består i, at det er muligt at have et særskilt eksportmomsnummer.

I forbindelse med den kommende lovændring bør det vurderes, om det fortsat er en fordel for virksomheden at have en eksportmomsordning.

Har du spørgsmål til lovforslaget, konsekvenserne heraf eller ønsker assistance i forbindelse med afgivelse af høringssvar, er du velkommen til at kontakte os.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('