Insight

Er en stor grund med lille bebyggelse en byggegrund?

Et nyt bindende svar viser, at det sjældent er tilfældet

Skatterådet ændrer i et bindende svar Skattestyrelsens hidtidige praksis, hvor salg af bygninger med usædvanligt store jordtilliggender førhen er blevet anset som momspligtige salg af byggegrunde.