Insight

Forsikring kan overdrages momsfrit

Skatterådet accepterer momsfri virksomhedsoverdragelse

Skatterådet bekræfter, at det er muligt at bruge reglerne for momsfri virksomhedsoverdragelse, når en momsfri forsikringsvirksomhed sælges, og køber ikke bliver momsregistreret. I sagen omfattede salget samtlige medarbejdere og den del af forsikringsporteføljen, der kunne fornys/forlænges.

16. januar 2017

Der opstår ofte usikkerhed om, hvorvidt aktiviteten i momsfrie virksomheder, som f.eks. forsikringsselskaber, kan overdrages momsfrit. Det skyldes, at momslovens bestemmelse om momsfrie virksomhedsoverdragelser stiller som betingelse, at den fortsættende virksomhed skal være momsregistreret. En finansiel virksomhed, der ikke har momspligtige aktiviteter, kan umiddelbart ikke momsregistreres, og det har derfor været uklart, om det er en hindring for at udføre en virksomhedsoverdragelse momsfrit.

For en finansiel virksomhed vil denne risiko for momspligt ofte udgøre en væsentlig omkostning og kan være en showstopper for salget af en virksomhed.

Denne usikkerhed har været særlig stor, siden EU-Domstolen i Swiss Re-dommen fra 2010 afgjorde, at salg af genforsikringsporteføljer ikke er en momsfri forsikringstransaktion eller et momsfrit salg af en vare, der alene har været anvendt til momsfritaget aktivitet.

Skatterådet bekræfter nu, at en overdragelse bestående af forsikringsporteføljer, alle medarbejdere og aktiver, hvor køber fortsætter driften af forsikringsvirksomheden, lever op til betingelserne for, at en virksomhed kan overdrages momsfrit.

I det pågældende bindende svar blev aktiviteten i en dansk forsikringsfilial overdraget til en filial af et andet udenlandsk forsikringsselskab. Al aktivitet på nær forsikringsaftaler, hvor der ikke er mulighed for fornyelse, blev overdraget. Den købende filial overtager administrationen af de tilbageværende forsikringsaftaler og leverer dermed momspligtig administration til sælger, hvilket ville medføre, at køber kunne momsregistreres. Det var dog ikke i denne forbindelse en betingelse for, at overdragelsen kunne ske momsfrit.

Denne afklaring er et positivt bidrag til en række omstrukturerings- eller salgssituationer.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('