Insight

PSO-lempelser godkendes

Elintensive virksomheder kan få PSO-tilskud

Elintensive virksomheder kan fra 2017 få tilskud på ca. 9 øre pr. kWh, hvilket betyder, at en elintensiv virksomhed med et årligt elforbrug på ca. 12 mio. kWh vil få et tilskud på ca. 1 mio. kroner i 2017.

19. december 2016

EU-Kommissionen har den 14. december 2016 godkendt Danmarks ordning, som sikrer, at virksomheder, der opfylder betingelserne for at være elintensive, kan blive omfattet af ordningen. Det betyder, at disse virksomheder i 2017 er berettigede til at få et PSO-tilskud på ca. 9 øre pr. kWh.

Tilskuddet skal hjælpe elintensive virksomheders konkurrenceevne i udlandet, da deres udenlandske konkurrenter ikke belastes af lignende afgifter.

Godkendelsen betyder endvidere, at PSO-afgiften aftrappes i perioden fra 2017 til 2021.

Det bemærkes, at PSO-tilskuddet er betinget af, at de elintensive virksomheder indgår en energieffektiviseringsaftale med Energistyrelsen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('