Kontaktperson

Charlotte Sørensen

Director

Charlotte Sørensen

Weidekampsgade 6

2300 København S

Danmark

Vis kort

Charlotte har beskæftiget sig med energi- og punktafgifter i mere end 10 år som henholdsvis rådgiver, advokat og ansat i Skatteministeriets Departement. Charlottes forståelse for punktafgiftssystemet som helhed og evne til fortolkning af punktafgiftslovene er baseret på hendes brede erfaring med punktafgiftsproblematikkerne. Denne forståelse bruger Charlotte ved rådgivning af private virksomheder og interesseorganisationer om punktafgifter og disses konsekvenser for virksomhederne. Herudover fungerer Charlotte som ekstern lektor på Aalborg Universitet, hvor hun underviser i moms- og afgiftsret.

Charlotte Sørensen