Insight

Fortsat turbulent tid for afgifter

Afgiften nedsættes til 0,8 øre pr. kWh i første halvår af 2023

I lyset af de stigende energipriser, nedsættes elafgiften nu til 0,8 øre pr. kWh, men kun midlertidigt i første halvår af 2023. Derudover gives der mulighed for at udskyde de høje energiregninger. Aftalen får stor betydning for alle elforbrugere. Sekundær brug af varmepumper tilgodeses fra 2024.

14. oktober 2022

 

Et meget stort flertal af Folketingets partier har den 23. september 2022 indgået en aftale om vinterhjælp til energiforbrugere, særligt i forhold til elforbruget.

Et af hovedemnerne er at sænke elafgiften til 0,8 øre pr. kWh, som er EU’s minimumsafgift. Den lavere elafgift skal gælde det første halvår af 2023, hvorefter elafgiften igen hæves. Aftalen indeholder desuden sænkning af eltariffer, lempelse af elafgift på varmepumper samt ordninger om for eksempel indefrysning af høje energipriser for virksomheder og husholdninger. 

Aftalen om nedsat elafgift vil hovedsageligt gavne forbrugere samt virksomheder uden fuld fradragsret for moms, idet de fleste momsregistrerede virksomheder i forvejen har adgang til godtgørelse af elafgiften bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Det er i den forbindelse værd at overveje, hvorvidt det i det hele taget kan betale sig for virksomheder med fuldt momsfradrag at søge godtgørelse for elafgiften i perioden, idet en momsregistreret virksomhed med et elforbrug på eksempelvis 100.000 kWh i perioden alene kan opnå en godtgørelse på 400 kr. 

Derudover er der tale om en tarifreduktion på 3,1 øre pr. kWh i forhold til de varslede stigninger på eltariffer i 2023. Tarifniveauet forventes at ende på 11,2 øre pr. kWh i første halvdel af 2023. En virksomhed med 100.000 kWh vil i dette tilfælde opnå en besparelse på 3.100 kr. Denne del af aftalen er dog ikke endelig og kræver godkendelse af Forsyningstilsynet.

Regeringen undersøger endvidere muligheden for elafgiftslempelse for varmepumper i husholdninger fra 2024, herunder ikke mindst når disse anvendes som supplerende varmekilde. Hvis ordningen gennemføres, kan det forventes, at elvarmeafgiften nedsættes til 0,8 øre pr. kWh for alt elforbrug, der overstiger 4.000 kWh, hvis el eller elvarmepumper avendes som supplerende varmeinstallation.

Aftalen indeholder en række yderligere elementer, som ikke drejer sig om afgifter og tariffer. Det drejer sig om:

  • Indefrysningsordninger for såvel husholdninger, virksomheder og institutioner
  • Midlertidig forhøjelse af børnechecken 
  • Lempeligere ordninger for skrotning af træpillefyr og afkobling fra naturgasnettet
  • Øget forsyningssikkerhed for træpiller
  • Forøgelse af fjernvarmepuljen

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere eller vil have en konkret vurdering af aftalens konsekvenser for din virksomhed.

Aftalen om nedsat elafgift vil hovedsageligt gavne forbrugere samt virksomheder uden fuld fradragsret for moms

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('