Insight

Lavere elafgift i 2023

Dog fortsat behov for fokus på afgiften – også tilbage i tid

År 2023 byder på en stribe interessante forhold i relation til elafgift; forhold som betyder, at den enkelte virksomhed bør kaste et blik på håndteringen af elafgift og den deraf følgende godtgørelse. Derved sikres den højest mulige godtgørelse både fremad i tid og helt tilbage til 2020.

18. januar 2023

 

År 2023 byder på en stribe interessante forhold i relation til elafgift. Den enkelte virksomhed kan med fordel have fokus på følgende: 

  • elafgiften ændres løbende, og beregning af godtgørelse bør tilpasses i løbet af året,
  • liberale erhverv får mulighed for godtgørelse i videre omfang end tidligere,
  • tidligere års godtgørelse bør genbesøges, da krav tilbage til 2020 ikke er forældet,
  • der indføres nye regler om renter; korrektion i forbindelse med tidligere fejl i indberetning af godtgørelse forrentes helt tilbage fra det tidspunkt, hvor det korrekte beløb burde have været indberettet, og 
  • virksomheder kunne fra november 2022 indefryse dele af deres el- og gasregninger.

 

Udgangspunktet for godtgørelse af elafgift 2023

Elafgiftssatsen er faldet markant og falder helt ned til 0,8 øre/kWh i første halvår 2023. Fra 1. januar 2023 kan mange virksomheder beregne en godtgørelse svarende til stort set den fulde elafgift. Den del af elafgiften, der ikke kan godtgøres, er en nettobelastning på 0,4 øre/kWh. Elafgiftssatsen ændres dog i løbet af året.

 

Hvorfor bør tidligere indberettet godtgørelse af elafgift genbesøges?

Til og med den 31. december 2020 var reglerne for godtgørelse af elafgift særligt komplicerede. Der skulle skelnes mellem elforbrug til procesformål og komfortformål. Godtgørelse af elafgift på forbrug til de nævnte komfortformål var begrænset. 

Herudover var visse liberale erhverv stort set afskåret fra afgiftsgodtgørelse. Reglerne var gældende til og med den 31. december 2022. Efter den 1. januar 2023 vil disse liberale erhverv kunne få godtgjort hele afgiften med undtagelse af minimumsafgiften på 0,4 øre/kWh, uanset hvad elektriciteten er anvendt til.

Fejl i håndteringen af ovenstående kan betyde, at godtgørelse tilbage i tid kan optimeres, hvis en virksomhed har indberettet en for lav godtgørelse. Krav på godtgørelse helt tilbage til 2020 er endnu ikke forældet. Omvendt kan der også være indberettet en for høj godtgørelse med deraf følgende risiko for efterregulering 10 år tilbage i tid og eventuel bøde, medmindre beløbet korrigeres på eget initiativ. Særligt sidstnævnte situation aktualiseres, når reglerne om beregning af renter ved korrektion af tidligere fejl i indberetning af godtgørelse træder i kraft i løbet af 2023. Korrektioner vil i blive forrentet helt tilbage fra det tidspunkt, hvor det korrekte beløb burde have været indberettet; rentesatsen er 8,4% pr. anno.

 

Vinterhjælp til virksomheder

Virksomheder kunne fra 1. november 2022 indefryse el- og gasregninger via energiselskabet. Indefrysning omfatter den afregningspris af el og gas, der overstiger et prisloft på henholdsvis 0,8 kr./kWh og 5,84 kr./Nm3 naturgas. Afgifter, tariffer og moms er ikke omfattet af ordningen, hvorfor virksomheder forsat skal betale disse. Til trods for indefrysning er der fortsat mulighed for godtgørelse af elafgift i overensstemmelse med de almindelige regler herfor. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('