Insight

Temaerne for SKATs kontroller i 2017 er offentlige

Flere punkter om moms, told og afgifter end tidligere set

Indbetalingerne af moms, told og afgifter udgør mere end 30% af statens årlige skatteprovenu. Dette forhold afspejler sig i planen for de temaer, som SKAT sætter fokus på via deres kontrolarbejde i 2017. Der er flere punkter om moms, told og afgifter end tidligere set, og de går i mange retninger.

15. juni 2017

Hvert år offentliggør SKAT en plan over de temaer, som de i det pågældende år vil sætte fokus på via kontroller. Planen indeholder temaer på alle skatteområder, herunder også moms-, told- og afgiftsområdet. For hvert tema er der en kort beskrivelse af formålet med netop at fokusere på det givne område.

SKAT offentliggjorde i slutningen af maj måned planen for 2017. Den indeholder flere temaer inden for moms, told og afgiftsområdet, end vi tidligere har set. Dette er et udtryk for, at SKAT har lyttet til de kritiske udmeldinger, som bl.a. Rigsrevisionen kom med i slutningen af 2016, og afspejler det faktum, at mere end 30% af det samlede skatteprovenu kommer fra netop disse afgiftsområder.

Emnerne går i mange retninger, og begrundelserne for valg af emner er meget forskelligartede. Man fristes til at sige, at SKAT skyder med spredehagl, og alligevel er de meget målrettede inden for de enkelte emner. Principielt vil de fleste virksomheder således kunne blive udsat for et kontrolbesøg vedrørende moms, told eller afgifter.

Nogle af emnerne er:

 • Toldbevillinger
 • Indfortoldning af varer fra lande uden for EU
 • Registreringsafgift beregnet af leasingselskaber
 • Salg af grunde/bygninger
 • Internethandel
 • Deleøkonomi
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Centrale kraftvarmeværker og affaldsfyrede forbrændingsanlæg
 • Kædesvig
 • Momskarruseller
 • Offentlige anlægsarbejder
 • Køb af ydelser i udlandet
 • Rejsebureauer

Vi bistår selvfølgelig gerne med at gennemgå og sikre, at I overholder alle formelle krav til håndtering af moms-, told og afgifter uanset jeres problemstilling. Vi bistår også i en eventuel dialog med SKAT.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('