Insight

Momskonsekvenser ved manglende fakturakrav i trekantshandler

Udeladelse af fakturatekst kan føre til betydelige udgifter

Teksten ”reverse charge” på en faktura er en materiel betingelse for mellemhandleren i en trekantshandel. Hvis ”reverse charge” ikke fremgår af fakturaen, vil dette diskvalificere transaktionen som værende led i en trekantshandel, hvilket ikke senere kan rettes.