Insight

Nye krav til handel med e-cigaretter og tobaksvarer

Afgifter og krav til stempelmærkning på vej

Prisstigninger på e-cigaretter, krav til stempelmærkning og bødestraf for salg af tobaksvarer med gamle stempelmærker er nogle af de ændringer, som virksomhederne skal være opmærksomme på.

4. maj 2021

 

Nu ser det ud til, at kravene til handel med e-cigaretter og tobaksvarer bliver skærpet. Der er fremsat lovforslag om en afgift på nikotinholdige væsker, så prisen for e-cigaretter stiger, og om skærpelse af overgangsreglerne i forbindelse med den næstkommende afgiftsstigning på tobak. 

 

E-cigaretter

For at undgå anvendelse af e-cigaretter som et billigere alternativ til tobaksrygning er der fremsat lovforslag om en afgift på nikotinholdige væsker. Afgiften forventes at føre til en stigning i prisen på e-cigaretter.  

Ifølge forslaget vil producenter og importører fra 1. juli 2022 skulle tage udgangspunkt i to forskellige satser for nikotinvæsker. Satserne beregnes ud fra nikotinkoncentrationen i væsken. Satserne er henholdsvis 1,5 kr. og 2,5 kr. pr. ml. væske baseret på følgende nikotinkoncentrationer:

  • Til og med 12 mg nikotin pr. ml., og 
  • Over 12 mg nikotin pr. ml.

Prisen for en beholder med 10 ml. nikotinvæske til e-cigaretter kan i dag købes for ca. 25 kr., men med afgift vil prisen stige til ca. 55 kr. Til sammenligning forventes prisen for en pakke cigaretter at stige til 60 kr. i 2022.

Udgangspunktet er, at afgiften skal administreres ved hjælp af en stempelmærkeordning, som svarer til den eksisterende stempelmærkeordning for øvrige tobaksprodukter.

De nye regler får betydning for virksomheder, som enten producerer, importerer, omhælder eller ompakker nikotinvæsker. 

 

Tobaksvarer

Tobaksafgiften stiger næste gang i januar 2022. I den forbindelse foreslås der nu skærpede krav til håndteringen af stempelmærker i forbindelse med overgangen mellem den tidligere lavere afgiftssats og den nye højere afgiftssats.

Prisen for tobaksvarer, herunder afgiften, fremgår af stempelmærket på indpakningen. Hvis stempelmærket er påsat inden en prisstigning, vil det efter de nuværende regler være den pris, som tobaksvaren må sælges for og dermed den lavere afgift, som finder anvendelse. Nu foreslås denne ordning ændret, så tobaksvarer med påsatte stempelmærker til gammel afgiftssats ikke må sælges, når der er gået 3 måneder efter afgiftsstigningen. Derudover indføres et forbud mod at opbevare tobaksvarer med gamle stempelmærker ud over 4 måneder efter afgiftsstigningen. Manglende efterlevelse af reglerne vil udløse en bøde på 15.000 kr.

Ændringen rammer grossister, detailhandlere mv., som skal sikre, at der ikke sælges tobaksvarer med gamle stempelmærker.

Hvis du vil høre mere om pligten til at betale afgifter eller om de nye regler, er du velkommen til at kontakte os.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('