Insight

Afgiftssatser 2021

Gældende afgiftssatser pr. 1 januar 2021

Vær opmærksom på de nye satser for 2021, når du beregner din afgiftsgodtgørelse. Få et overblik over de mest anvendte afgifts- og godtgørelsessatser med Deloittes oversigt.

1. februar 2021

 

Nedenstående skema giver et overblik over de mest anvendte afgifts- og godtgørelsessatser, der er gældende pr. 1. januar 2021.

 

Afgiftssatser
   
Elafgift 0,90 kr./kWh
Vandafgift pr. 1. januar 2021 – 31. januar 2021 6,18 kr./m3
Vandafgift pr. 1. februar 2021 – 31. december 2021 6,37 kr./m3
Afgift af naturgas til motorbrændstof 3,102 kr./Nm3
Afgift af naturgas til andet forbrug 2,486 kr./Nm3
Afgift af gas- og dieselolie til motorbrændstof (dagtemperatur) 3,147 kr./l
Afgift af let dieselolie (dagtemperatur) 3,025 kr./l
Afgift af svovlfattig dieselolie & svovl fri dieselolie (dagtemperatur) 2,808 kr./l
Afgift af anden gas- og dieselolie (dagtemperatur) 2,252 kr./l
Afgift af fuelolie (dagtemperatur) 2,552 kr./kg
Afgift af overskudsvarme fra almindelig procesenergi 52,5 kr./GJ
     
Godtgørelsessatser
   
Elektricitet til proces- og komfortformål 0,896 kr./kWh
Vandafgift pr. 1. januar – 31. januar 6,18 kr./m3
Vandafgift pr. 1. februar – 31. december 6,37 kr./m3
Brændsler til procesforbrug  92,83 %*
* Godtgørelsen nedsættes med 4,50 kr. pr. GJ, der i 2021 svarer til 7,17 % af energiafgiften.    
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('