Insight

Acontoskat for selskaber

Selskaber kan foretage frivillig indbetaling af acontoskat for derved at spare renter på eventuel restskat. Fristen for betaling af 1. rate for indkomståret 2022 er den 21. marts 2022.

11. marts 2022

 

Hvornår er det hensigtsmæssig at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat? 

Hvornår det er hensigtsmæssigt at foretage en frivillig indbetaling afhænger af restskattetillæggets størrelse. Den endelige sats for restskattetillægget for indkomståret 2022 er endnu ikke offentliggjort af Skattestyrelsen, men vi forventer, at det ligger på omkring samme niveau som restskattetillægget for 2021, som var 4,3 %.

Tages der udgangspunkt i niveauet for 2021, vil en indbetaling være hensigtsmæssig, hvis lånerente hos kreditinstitut eller alternativt afkast af overskudslikviditet udgør mellem 0 % - 5,5 % pro anno. Spændet ligger mellem 0 % - 5,5 % og ikke 0 % - 4,3 %, da restskattetillægget ikke er fradragsberettiget. 

Betaler selskabet negativ rente af indestående i pengeinstituttet, kan det også være en fordel at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat. 

 

Indbetaling kan ske enten pr. 21. marts 2022, 21. november 2022 eller 1. februar 2023

Der kan frit vælges, om den frivillige indbetaling af acontoskat ønskes foretaget senest den 21. marts 2022, den 21. november 2022 eller den 1. februar 2023. 

For 2021 modtog selskabet et tillæg på 0,1 % ved indbetaling inden senest den 20. marts, hvorimod der tilfaldt statskassen et tillæg på 0,1 %, ved indbetaling senest den 20. november. Hvis den frivillige indbetaling skete inden den 1. februar 2022, tilfaldt der statskassen et tillæg på 0,8 %. Vi forventer, at niveauet for 2022 vil være det samme som for 2021.

Indbetaling 21. marts eller 21. november?

Selskabet sparer 0,2 % ved at foretage en indbetaling den 21. marts frem for den 21. november.Dette svarer til en rentebesparelse før skat på ca. 0,38 % p.a.

En indbetaling den 21. marts frem for den 21. november vil være hensigtsmæssig, hvis lånerente hos kreditinstitut eller alternativt afkast af overskudslikviditet udgør mellem 0 % - 0,38 % pro anno. 

Betaler selskabet negativ rente af indestående i pengeinstituttet, kan det også være en fordel at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat.

Modsat kan det være en fordel at vente med at foretage indbetalingen til den 21. november 2022 eller den 1. februar 2023, idet indbetalingen således ”bindes” hos Skattestyrelsen i en kortere periode. 

 

Mulighed for tilbagebetaling af indbetalt acontoskat 

Kan det sandsynliggøres, at den indbetalte acontoskat vil overstige årets indkomstskat, kan det overskydende beløb under særlige omstændigheder tilbagebetales, før skatteansættelsen er foretaget. Anmodning om tilbagebetaling skal sendes til Skattestyrelsen inden fristen for indsendelse af oplysningsskema (tidligere benævnt selvangivelse).

I den forbindelse skal det kunne sandsynliggøres, at:

  • den indbetalte acontoskat vil overstige årets indkomstskat, og
  • det vil være til ulempe for selskabet at afvente det normale udbetalingstidspunkt.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('