Insight

Acontoskat for selskaber

Selskaber kan foretage frivillig indbetaling af acontoskat for derved at spare renter på eventuel restskat. Fristen for betaling af 1. rate for indkomståret 2022 er den 21. marts 2022.