Insight

Finansloven 2020

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget 

Regeringen er med flere øvrige støttepartier i Finansloven 2020 blevet enige om at afskaffe det særlige hovedaktionærnedslag, således fremtidige gevinster beskattes fuldt ud. Dette vil betyde, at alle hovedaktionærer vil blive beskattet ens og på samme vis som andre personer, der besidder aktier. Ændringen vil træde i kraft fra 1. februar 2020.

Hvad indebærer de nuværende regler?

Hovedaktionærer, der har ejet aktier før den 19. maj 1993, har efter gældende regler mulighed for at få nedslag i forhold til et særligt hovedaktionærnedslag i den skattepligtige avance på op til 25 pct. Et maksimalt nedslag indebærer, at skatten af aktiegevinsten nedsættes fra 42 pct. til 31,5 pct. 

 

Hovedaktionærnedslaget bliver relevant ved afhændelse af aktier i et selskab, eller ved opløsning af et selskab, hvorefter der skal opgøres en avance. Såfremt aktierne i selskabet har været ejet fra 1993 eller tidligere, er der mulighed for at få nedslag i avancen og dermed den skat, der skal betales af hovedaktionæren. 

 

Nedslaget i avancen beregnes som værende 1 % pr. år, som hovedaktionæren har ejet i årene 1998 og tidligere. Dette betyder, at såfremt en hovedaktionær har stiftet eller ejet aktier i et selskab siden 1985, vil personen være berettiget til at få nedslag i avancen på 13 %, der svarer til 13 års ejertid før 1998. Nedslaget kan maksimalt udgøre 25 %. 

 

Eksempel på nuværende regler om hovedaktionærnedslag: 

 

En hovedaktionær har erhvervet aktier i et selskab i 1985 pålydende 10 mio. kr. Selskabet har pr. dags dato en egenkapital på 100 mio. kr. 

 

I avancen på 90 mio. kr. gives et nedslag på 13% svarende til 11,7 mio. kr., så der alene skal betales skat af 78,3 mio. kr. 

 

Skatten reduceres således i dette tilfælde med 42% af 11,7 mio.kr. eller 4,9 mio. kr.

 

Hvad er konsekvensen af afskaffelse af hovedaktionærnedslaget? 

 

Afskaffelsen af hovedaktionærnedslaget indebærer, at der ikke længere kan ske en reduktion af den skattemæssige avance for hovedaktionærer. Dette betyder, at hovedaktionærer vil blive beskattet som øvrige skatteydere ved opgørelsen af aktieavancen ved afhændelse af kapitalandele i et selskab, uden adgang til at få nedslaget som tidligere. 

 

Regler skal have virkning fra 1. februar 2020.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('