Insight

Beskatning af urealiserede huslejeindtægter

Det er vigtigt, at huslejekontrakter er opdaterede

Er virksomhedens huslejekontrakter ikke opdaterede, risikerer man som udlejer at blive beskattet af huslejerabatter, manglende huslejestigninger mv. Det er derfor vigtigt at gennemgå virksomhedens huslejekontrakter, så det sikres, at de er i overensstemmelse med de faktiske forhold.