Insight

Udskydelse af selvangivelsesfrist

 

Fristen for indsendelse af oplysninger til Skattestyrelsen er udskudt for indkomståret 2019. Der er dog alligevel forhold, som både selskaber og fysiske personer skal være opmærksomme på.