Insight

Brexit har også betydning for den finansielle sektor

Det er relevant at gennemgå interaktion med parter i UK

Den finansielle sektor i Danmark vil også være påvirket af Brexit, der effektueres ved udgangen af 2020, uanset om EU og UK finder frem til en aftale eller ej. For nogle giver det større momsfradrag, for andre kan der være risiko for f.eks. dobbeltbetaling af såkaldt Insurance Premium Tax.

15. december 2020

 

Når vi møder på arbejde mandag den 4. januar 2021, er UK trådt ud af EU. De igangværende forhandlinger om en aftale har ingen betydning for dette faktum, men de kan naturligvis rykke ved vilkårene for samhandlen mv. efter udtrædelsen.

For den finansielle sektor i Danmark betyder UK’s ændring af status til et land uden for EU først og fremmest noget for retten til momsfradrag. Momsloven indeholder således en særlig bestemmelse, hvorefter der er momsfradrag for omkostninger knyttet til aktivitet mod kunder uden for EU. 

Kundebegrebet er i denne sammenhæng bredt defineret, og hvis du f.eks. benytter en broker i London City til at gennemføre dine handler med værdipapirer, så er det omsætning, som giver ret til momsfradrag. Træerne vokser ikke ind i himlen, og den slags omsætning giver ikke ret til nedslag i din lønsumsafgift.

Omvendt risikerer forsikringsselskaber at blive omfattet af både skadesforsikringsafgift i Danmark og Insurance Premium Tax i UK. Det skyldes, at forsikringsaftaler er omfattet af den danske afgift, som er indgået her i landet. Hvis risikoen på forsikringen ligger i UK, vil UK også kræve afgift, uden at det er muligt at få nedslag i Danmark. Et dansk skadesforsikringsselskabs aktivitet med kunder i UK risikerer således at medføre betaling af dansk lønsumsafgift, dansk skadesforsikringsafgift og Insurance Premium Tax i UK – men også forsikringspræmier fra kunder i UK giver ret til dansk momsfradrag. 

For de mere traditionelle køb af ydelser fra udlandet vil situationen stort set være som hidtil. Der skal betales dansk moms, hvis den indkøbte ydelse er momspligtig. Dog er der en mulighed for undtagelse, hvis ydelsen ikke udnyttes i EU. Køb af ydelser fra UK skal ikke længere inkluderes i momsangivelsens rubrik A-ydelser.

Det uundgåelige Brexit har således også betydning for den finansielle sektor i Danmark – både beløbsmæssigt og rapporteringsmæssigt. Det er relevant at få gennemgået interaktionen med parter i UK. 

Vi ønsker dig en glædelig jul med god afstand og et lykkebringende nytår.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('