Insight

Erhvervslivet betaler for ny pension  

Regeringen foreslår, at deres udspil til ”ny ret til tidlig pension” finansieres ved tilbagerulning af visse tidligere indrømmede skattelettelser og ved introduktion af nogle nye tiltag. Disse ændringer forventes at få effekt fra 2023.

28. august 2020

 

Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer

Det foreslås, at selskaber skal lagerbeskattes af ejendomsavancer efter samme principper, som gælder for pensionsselskaber. Det fremgår ikke direkte, om det alene gælder ejendomsselskaber, eller om det også gælder selskaber, som har ejendomme, der bruges af virksomheden i dens primære aktiviteter, f.eks. produktionen, kontor eller salg. Herudover er det ikke entydigt, hvorledes værdien af ejendommene, som danner grundlag for beskatningen, skal opgøres, og om der er overgangsordninger/indgangsværdier. Det provenu, som indgår i udspillet, indregner ikke en stor effekt i det første år, hvilket må forudsætte, at der indføres en ”form” for indgangsværdier.

 

Forøgelse af beskatning af aktieindkomst og beskatning af positiv kapitalindkomst

Den høje sats for beskatning af aktieindkomst på 42% – af den del, som overstiger bundgrænsen – foreslås forhøjet til 45%. Herudover foreslås beskatningen af positiv nettokapitalindkomst over bundgrænsen forhøjet fra 42% til 45%.
 

Loft over fradrag for lønninger over 10 mio. kr.

Der foreslås indført et loft for skattemæssigt fradrag for lønudgifter på 10 mio. kr. per person. Lønudgiften forventes – udover selve lønnen – at omfatte pensionsindbetalinger, fri bolig, firmabiler mv. og opgøres på koncernniveau.

Begrænsningen kommer til at gælde for både ansatte i selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende.
 

Forøgelse af selskabsskatteprocenten for den finansielle sektor  – ”samfundsbidrag”

Der forventes introduceret et tillæg til den eksisterende selskabsskatteprocent, pt. 22% for selskaber i den finansielle sektor, som et såkaldt ”samfundsbidrag” fra den finansielle sektor. Det anføres ikke, hvor stort dette tillæg forventes at være. 

 
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('