Insight

Finansloven 2020

Forældrekøb i virksomhedsordningen

Gældende regler giver mulighed for at anvende virksomhedsordningen til at trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder fra i den personlige indkomst svarende til en fradragsværdi på op til ca. 56%. Reglerne ændres, så udlejning af bolig til nærtstående ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen

Hvad betyder det?

Initiativet vil indebære, at renteudgifter får samme fradragsværdi som private renteudgifter i forbindelse med køb af ejerbolig, dvs. normalt 25,6-33,6 %. Forældre vil fortsat kunne købe en lejlighed og udleje den til deres børn, men det vil ifølge de foreløbige udmeldinger ske på andre vilkår, så der ikke er særlige skattemæssige fordele. Vi kender endnu ikke selve lovforslaget, da det forventeligt først kommer i foråret 2020.

 

I aftalen om finansloven 2020 anføres, at forældrekøbslejligheder ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, men samtidig at baggrunden for ændringen er, at man ønsker at fjerne det høje rentefradrag. Det fremgår, at de ønsker ændringerne skal træde i kraft fra 2021, men der står ikke noget om overgangsordninger. Hvad sker der eksempelvis med de køb, der er foretaget før 2021. Kan man stadig anvende virksomhedsordningen? Hvis man ønsker at fjerne de særlige skattemæssige fordele med det høje rentefradrag, kunne en mulighed være at indføre en særlig rentekorrektion på boliger, der udlejes til nærtstående. Og hvis man anvender kapitalafkastordningen, kunne man fjerne muligheden for beregning af kapitalafkast på boliger, der udlejes til nærtstående. Så vil lejligheden fortsat kunne ligge i en af ordningerne. Det gør en stor forskel for de eksisterende virksomhedsordninger, hvori der ligger forældrekøbslejligheder, om man skal hæve dem ud af virksomhedsordningen eller blot beregne forhøjet rentekorrektion. 

 

For nye køb fra 2021 er det også endnu uvist, hvordan det skal behandles. Hvis det er en erhvervsmæssig virksomhed, skal overskud beskattes som personlig indkomst. Hvis skatteyderen har andre virksomheder, vil overskud fra forældrekøbslejligheden indgå sammen med overskud fra andre virksomheder, ligesom likviditeten frit kan flyde mellem virksomhederne. Hvis forældrekøbslejlighederne ikke kan indgå i virksomhedsordningen, ændrer det ved noget af grundtanken med virksomhedsordningen, hvor denne netop blev sidestillet med beskatningen og likviditetsflow i selskabsstrukturer (ApS’er og A/S’er).

 

Det forventes, at der først i foråret 2020 kommer yderligere informationer om principper, evt. overgangsregler o.lign.

 

Vi opdaterer nyheden, når vi ved mere.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('