Insight

Gode skatteråd ved juletid

Flere muligheder for at optimere skatten

Inden du om lidt siger farvel til 2021, er det en god ide at gennemgå alle dine skattemæssige dispositioner. Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har en konsekvens for din skat?

6. december 2021

 

1. Indbetal restskat
Undgå renter og procenttillæg

Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2021, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat på følgende måder:

 • Betal senest den 30. december 2021 kl. 20.45 det beløb, du har betalt for lidt i skat og undgå helt at betale renter.
 • Betal senest 1. juli 2022 og betal en dag-til-dag rente på 1,8% p.a. af restskatten fra 1. januar til den dag, du betaler.
 • Hvis du venter med at betale til efter 1. juli 2022, vil Skattestyrelsen opkræve restskatten plus rente- og procenttillæg på 3,8%.

Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Restskat (for 2021) til og med 22.214 kr. inkl. tillæg bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2023. Restskat over 22.214 kr. opkræves i august, september og oktober måned 2022. 

 

2. Indbetal på pensioner
Optimer dine pensionsindbetalingerHer er de gældende regler for, hvor meget du må indbetale:

 • Alderspension – maksimum indbetaling uden fradragsret udgør indtil fem år før folkepensionsalderen 5.400 kr. og fra og med det femte år før folkepensionsalderen 52.400 kr.
 • Ratepension – maksimum fradrag for 58.500 kr., eksklusive arbejdsmarkedsbidrag
 • Livrente – fuld fradragsret ved indbetaling via arbejdsgiver. Hvis indbetaling sker privat, og beløbet overstiger 58.500 kr., skal indbetalingen som hovedregel fordeles over 10 år, dog med ret til opfyldning til 53.800 kr. årligt.
 • Der er et særligt opfyldningsfradrag for selvstændige erhvervsdrivende.

 

3. Udnyt håndværkerfradraget
Reducer skatten

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til i alt 19.200 kr. (inkl. moms) i 2021 for arbejdsløn til service- og håndværksydelser på din bolig eller sommerhus. For indkomståret 2021 er fradragsloftet midlertidigt forhøjet til et fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for serviceydelser og 25.000 kr. pr. person for håndværkerydelser.

Fradraget er for alle medlemmer i husstanden, som er fyldt 18 år senest den 31. december 2021.

Du kan få fradrag i 2021 for arbejde udført i 2021, hvis det er betalt senest den. 28. februar 2022. Husk, at du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.

Hvis dine forældre er pensionister, må de modtage op til 11.700 kr. (skattefrit) i 2021 for at passe børn, ordne have eller lave rengøring. Du vil ikke kunne få fradrag for denne betaling som håndværkerfradrag, såfremt skattefriheden udnyttes.Husk, at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via TastSelv.

 

4. Giv penge til velgørenhed
Få fradrag for donationer

Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan du få fradrag for i din skattepligtige indkomst. Du kan få fradrag for op til 17.000 kr. i 2021. Undtagelsen hertil er fuldt fradrag for bidrag, der ydes til forskning.

Et evt. fradrag kræver dog, at du oplyser dit cpr-nr. på betalingstidspunktet til den forening, som modtager bidraget, og foreningen vil så indberette dine bidrag til Skattestyrelsen.

Bemærk, at der er særlige regler, hvis du binder dig til at give bidrag i mindst 10 år.

 

5. Giv gaver til familien
Giv op til 68.700 kr. i 2021 til dine nærmeste

Gaver til børn og børnebørn på op til 68.700 kr. (24.000 kr. til svigerbørn) for 2021 er ikke omfattet af gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person, hvorfor begge forældre samlet kan give en gave op til 137.400 kr. til hvert barn og barnebarn uden afgift. Husk, at gaver også kan gives til ugift samlever eller eksempelvis søskende, hvis man har boet sammen i de sidste 2 år før modtagelse af gaven. 

 

6. Invester i anparter/udlejningsejendom eller lign.
Husk ændringen vedr. fradrag for underskud i K/S, P/S og I/S m.m.

Anparts- og ejendomsinvesteringer kan være en ganske udmærket investering, både før og efter at skattefradragene indregnes i budgettet. Ønsker du at investere i et anpartsprojekt, skal du være opmærksom på, at et skattemæssigt underskud i K/S, P/S og I/S m.m. for passive personlige ejere ikke længere kan modregnes i anden indkomst, hvis anparten er købt efter 12. maj 2017.

Man skal være meget varsom, før man involverer sig i sådanne projekter. Hav altid din rådgiver med på råd, før du skriver under på en bindende aftale.

 

7. Sælg tabsgivende aktier
Reducer skatten på dine udbytter

Hvis du har aktier på det regulerede marked med tab, kan du overveje at sælge, da tabet kan modregnes i modtaget udbytte og aktiegevinster på andre aktier på det regulerede marked.

Køb aktien igen – men ikke for hurtigtHar du fortsat tiltro til den aktie, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du købe aktien igen, men vent for en sikkerheds skyld nogle dage, da skattevæsnet ellers kan underkende transaktionen.

Indbetaling på pensionsordningSom alternativ til at sælge kan du overføre dine aktier på et reguleret marked til et privat pensionsdepot. Herved opnår du:

 • at realisere et tab, som kan udnyttes i henhold til ovenstående gennemgang
 • et evt. fradrag for værdien af indskuddet
 • at evt. værdistigninger på de overførte aktier kun beskattes med 15,3%.

Ved overførslen skal du iagttage de almindelige retningslinjer for indskud på private pensionsordninger, herunder især grænsen på 58.500 kr. til en ratepension.

 

8. Kontroller din økonomi ved større ændringer, hvis:

 • din løn ændrer sig i forhold til tidligere år, eksempelvis på grund af nyt arbejde
 • du går på pension eller skal på efterløn• du har købt eller solgt hus eller omlagt dit gamle huslån 
 • du er blevet gift eller skilt• du starter eller ophører med virksomhed
 • du begynder eller slutter med at få SU
 • du har arbejdet meget hjemmefra i 2021 og påtænker at gøre det fremadrettet. Dette i relation til dit befordringsfradrag.

 

9. Tjek din forskudsopgørelse for 2022
Betal ’rigtig’ skat i løbet af året

AlderspensionHvis din arbejdsgiver indbetaler til din alderspension – max. 5.500/54.200 kr. (2022) – skal beløbet anføres på din forskudsopgørelse som B-indkomst. Hvis dette ikke sker, får du en restskat.

Fri bilKontroller værdien af fri bil, idet den anførte værdi absolut ikke nødvendigvis er korrekt, da forskudsregistreringen tager udgangspunkt i tidligere år (historisk værdi).

Hvis du har en ’ny bil’ til rådighed som fri bil, udgør beregningsgrundlaget 100% af bilens nyvognspris i de første 36 måneder. Herefter (fra og med 37. måned) nedsættes beregningsgrundlaget til 75% af bilens nyvognspris.

Du kan også allerede have fået – eller får – en ny firmabil i løbet af 2021 eller 2022. Da er det vigtigt at få tilrettet med den korrekte værdi på den nye bil.
Fra 2022 ændres satser for beskatning af biler igen. Værdi under 300.000 kr. beskattes med 24% af bilens værdi og med 21% for værdien der overstiger 300.000 kr.

Derudover skal der medregnes miljøtillæg, som medregnes med 250%.

 

Aktieordninger

Er du med i en aktieordning hos din arbejdsgiver, skal du se efter, om det rigtige beløb er medtaget, idet det ellers kan resultere i en restskat samt en renteudgift, som ikke er fradragsberettiget.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('