Insight

Har I styr på jeres EU-salgslister?

Afklaring af kravene til momsfri EU-salg

Hvis I sælger varer til andre EU-lande, er det relevant for jer at læse Skattestyrelsens nye styresignal om ”behørigt begrundet” fejl i forbindelse med indberetning til EU-salgsliste

4. juli 2024

 

Skattestyrelsen har nu offentliggjort styresignalet om ”behørigt begrundet” fejl i forbindelse med indberetning til EU-salgsliste. Styresignalet fastslår, at virksomheder der indberetter EU-salgsangivelsen for sent eller indberetter en ukorrekt EU-salgsangivelse, som udgangspunkt skal efterbetale dansk salgsmoms på 25%. Det fremgår dog endvidere af styresignalet, at hvis en virksomhed behørigt kan begrunde årsagen til for sen/ikke korrekt indberetning, så vil momsfritagelsen ikke falde, og virksomheden undgår dermed en efterbetaling af salgsmomsen. 

Det følger af styresignalet, at en fejl kan være behørigt begrundet, hvis fejlen skyldtes hændelige og utilsigtede fejl, og virksomheden, når fejlen er opdaget, har iværksat de nødvendige tiltag for at rette op på fejlen. Det fremgår desuden, at det altid er en konkret vurdering, om fejlen kan anses som behørigt begrundet eller ej. 

I kan læse om styresignalet og dets konsekvenser her.

Hvis man sammenholder det oprindelige udkast med det endelige styresignal, er der én enkelt tilføjelse. Den omhandler, hvad man skal gøre, hvis køber endnu ikke er blevet momsregistreret på tidspunktet for indberetningen af EU-salgslisten.

Vi anbefaler, at man som virksomhed gennemgår og sikrer, at der er styr på data og processer samt den eventuelle systemmæssige håndtering heraf på tidspunktet for indberetning.

Vi står til rådighed, hvis der er spørgsmål til, hvilken betydning dette har for jeres virksomhed, eller hvis I ønsker en gennemgang af jeres nuværende efterlevelse af reglerne.

Det offentliggjorte styresignal kan findes her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('